noord-zijde.jpg

random image default10

BibliotheekDe archeologische bibliotheek is gehuisvest in het Gelders Archeologisch Centrum Museum G.M. Kam. Ter ondersteuning van de werkzaamheden in dit Provinciaal Depot voor Bodemvondsten en ter documentatie van de archeologische museumcollecties worden in deze bibliotheek publicaties verzameld over archeologie in Gelderland, in de breedste zin van het woord, over de provinciaal-Romeinse archeologie (denk aan de Romeinse limes van Engeland tot in Oost-Europa), maar ook over prehistorische en middeleeuwse archeologie in Nederland en daarbuiten. Materiaalstudies vormen een belangrijk onderdeel van dit bibliotheekbezit.

De collectie omvat ruim 12.000 titels: monografieën, jaarboeken, (inter)nationale tijdschriften en overdrukken.
Van het totale boekenbezit zijn inmiddels ruim 5500 titels in een interne digitale catalogus beschreven. Er wordt gestreefd het complete boekenbezit over twee jaar in de digitale catalogus te hebben opgenomen.

De bibliotheek is dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00 tot 17.00 uur voor het publiek geopend.

Let op: In de kerstvakantie is de bibliotheek gesloten op woensdag en donderdag.

De entree is gratis. Uitleen is helaas niet mogelijk, maar in de leeszaal wordt de mogelijkheid tot studie geboden. Eventueel kan de bibliotheek na telefonische afspraak ook op andere tijden worden bezocht.

Adres

Gelders Archeologisch Centrum Museum G.M. Kam
Museum Kamstraat 45 Nijmegen
Telefoon: 024 2402265

Het Gelders Archeologisch Centrum is niet toegankelijk voor personen die gebruik maken van een rolstoel of slecht trappen kunnen lopen.