pop art algemeen:

 1. Lees het citaat van Andy Warhol nog eens.
  Leg uit waarom deze uitspraak past in de betreffende periode.
 2. Leg uit waarom kunst vermaak geworden is. Leg dit uit aan de hand van de collage van Hamilton
 3. Waarom was de tijd rijp voor pop art? Licht je antwoord toe met behulp van andere pagina's.
 4. Waarom bereikt pop art juist in Amerika de grootste populariteit? Licht je antwoord toe met behulp van de andere pagina's.
 5. Bekijk de collage van Hamilton.
  Welke toekomstvoorspelling doet Hamilton met deze collage?
 6. Lees de uitspraak van Hamilton nog eens. Zoek bij elk begrip het, volgens jou, best passende pop art-kunstwerk. Licht je keuze toe. Maak gebruik van de pagina's op deze site en de bronnen waarnaar verwezen wordt.

pop art Amerika:

 1. Licht de vraag die Jasper Johns stelt over zijn schilderij 'Flag' toe aan de hand van de kenmerken van pop art. Jasper Johns:
  "Er zijn twee standpunten gevormd over mijn Amerikaanse vlag-schilderijen. Een standpunt is: 'Hij heeft een vlag geschilderd zodat je het niet als een vlag hoeft te zien, maar als een schilderij'. De andere mening is: 'Door de wijze van schilderen stelt het je in staat het als een vlag te zien en niet als een schilderij."
 2. Omschrijf bij alle werken getoond op deze pagina, hun relatie met de massacultuur. Licht je antwoorden toe.
 3. Vertel bij ieder werk getoond op deze pagina, wat de rol van de media geweest zou kunnen zijn. Beschrijf hoe dat in de werken te zien is. Lees eerst de pagina over media

Pop art Engeland:

 1. Vergelijk de werken van de Britse pop-kunstenaars met de werken van de Amerikaanse 'Pop Artists'
  Wat is een heel duidelijk verschil tussen de Britse pop art-werken en de Amerikaanse? Gebruik ander bronnen om je antwoord toe te lichten.
 2. Bekijk de collage'Just what is it...........' van Richard Hamilton
  Waar komt de titel 'Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?' vandaan, denk je?
 3. Waarom is het werk 'Just what is........' een treffend affiche voor de tentoonstelling die de Independent Group georganiseerd heeft?
 4. De collage van Hamilton verwijst naar multimediale kunst, communicatie, huishoudelijke realiteit, vormgeving en technologie. Licht je antwoord toe.

Pop art Nederland:

 1. Hoe komt de veramerikanisering van Europa tot uiting?
 2. Bekijk 'Goldfinger' van Woody van Amen. Beschrijf hoe de kenmerken van pop art in dit werk tot uiting komen.
 3. Bekijk 'Cafetaria Rutex'. Beschrijf hoe de verschillen tussen de Amerikaanse pop art en Nederlandse pop art tot uiting komen bij Rik van Bentum. Vergelijk het werk hierbij met een werk van Andy Warhol.

Pop art Massacultuur:

 1. Leg uit waarom de tijd rijp was voor een kunstrichting als pop art?
 2. Lees de uitspraak over pop art van Hamilton nog eens.
  'Pop Art is:
  Populair
  Vergankelijk
  Verbruikbaar
  Goedkoop
  Massaproductie
  Jong
  Geestig
  Sexy
  Handig
  Glamour
  Big Business'
  Pas de uitspraak van Hamilton over pop art toe op de massacultuur. Hoe is deze uitspraak ontstaan?
 3. Zoek 5 pop art-kunstwerken waaruit blijkt dat de media een rol gespeeld heeft. Licht je keuzes toe.

 
     
Vragenoverzicht pop art/massacultuur
 

 

 
   
  Copyright Museum Het Valkhof Nijmegen, sitedesign by Interstudio Nijmegen.