_X6G4355.jpg

random image default10

Kom naar ons nieuwe ArcheoLab en ontdek alles over het leven van de Romeinen!  Bouw een brug en schiet met de katapult. Ontwerp een muurschildering voor een Romeinse villa en bouw een Romeinse stad. Het ArcheoLab is leuk voor jong en oud! 

Eind april is het eerste gedeelte van het ArcheoLab geopend. In deze ruimte staat het zelf ervaren van technische oplossingen die de Romeinen toepasten centraal. Populaire exhibits uit de succesvolle tentoonstelling  ‘High Tech Romeinen’ hebben hier een vaste plaats gekregen. Zo kun je hier zelf een boog bouwen zonder cement, met een katapult schieten of ontdek wat de makkelijkste manier is om met een katrol aan de slag te gaan. Uniek is dat naast de exhibits ook originele bodemvondsten te zien zijn.

Met het nieuwe ArcheoLab wil Museum Het Valkhof jong en oud laten ervaren dat archeologie en Romeinen niet stoffig zijn en ver van ons afstaan, maar deel uitmaken van ons moderne leven. Het ArcheoLab is onderdeel van de nieuwe educatieve presentatie op de benedenverdieping van het museum. Ook de ArcheoHotspot, nu al te bezoeken, wordt onderdeel van het ArcheoLab.

Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar, maar zeker ook leuk voor volwassenen die zich weer even kind willen voelen!

ArcheoLab 1 ArcheoLab 2

Museum Het Valkhof heeft maandag 9 april de Nijmeegse politiek een plan voor de toekomst toegestuurd. In het plan beschrijft het museum hoe het de ambities voor de komende vier jaar wil realiseren. Het bedrijfsplan is de zakelijke onderbouwing van het inhoudelijk visiedocument ‘Opmaat naar een duurzame toekomst’, dat een half jaar geleden al aan de subsidiegevers werd aangeboden. Met de uitvoering van de plannen voorzien bestuur en raad van toezicht weer een zonnige toekomst voor het museum, dat moeilijke jaren achter de rug heeft. “Om een goede basis te leggen voor een gezonde duurzame toekomst en voor een positief meerjarig perspectief moeten nu dringend enkele structurele problemen worden opgelost”, aldus bestuur en raad van toezicht.

Het museum kan niet alle problemen op eigen financiële kracht oplossen en moet daarom een beroep doen op de subsidiegevers. Er is een eenmalige investering nodig van 6,7 miljoen euro, waaraan het museum zelf één miljoen kan bijdragen, en een structurele verhoging van de exploitatiesubsidie waarover het bestuur graag in overleg gaat met gemeente en provincie. Waarbij bestuur en raad van toezicht de aantekening maken dat als er nu niet wordt geïnvesteerd, het museum op termijn onvermijdelijk zal moeten sluiten, omdat de erkenning van het Museumregister Nederland in gevaar komt.

Voor het gesprek met de Nijmeegse politiek biedt het museum vier scenario’s aan. Het meest verstrekkende scenario, dat de grootste investering vraagt, heet De Duurzame Toekomst. Het tweede scenario is De Weg Omhoog, het scenario dat de minste investering vraagt De Inhaalslag. Ook is er een nul-scenario: geen investeringen in de huisvesting betekent op termijn sluiting. Het perspectief zit in de eerste drie scenario’s met elk een verschillend ambitieniveau.

Hoe wil het museum de toekomst in?

  • Op de eerste plaats en zeer urgent is het wegwerken van achterstallig onderhoud bij de huisvesting. Vooral wat betreft de klimaatinstallatie en de beveiliging.
  • De organisatie moet worden versterkt om het museale aanbod en de ontvangst van het publiek naar een hoger plan te tillen.
  • De exposities moeten spannender en creatiever worden om tegemoet te komen aan de steeds hogere eisen die het publiek stelt.

Aan de totstandkoming van het beleidsplan gaat een reeks van jaren vooraf met financiële problemen en dalende bezoekerscijfers. Het jaar 2017 is weliswaar afgesloten met een positief resultaat en met meer bezoekers dan in de begroting voorzien, maar dat was alleen mogelijk omdat er terughoudend is geïnvesteerd in het programma en er ook geen structurele problemen zijn aangepakt. Er is het afgelopen jaar een nieuwe raad van toezicht aangetreden en op 1 maart is Hedwig Saam begonnen als nieuwe directeur-bestuurder. Dit najaar komt er een bijzondere tentoonstelling ‘Ik, Maria van
Gelre’, die naar verwachting veel bezoekers naar het museum zal brengen. Deze kostbare expositie krijgt ruime steun van sponsoren.

Burchtstraat grafvondstenVanaf vrijdag 16 februari tonen we in onze afdeling vroege middeleeuwen vondsten uit een bijzonder graf dat in 1999 is gevonden bij de aanleg van de Marikenstraat. Dit graf bevatte zeer veel grafgiften, die onlangs volledig gerestaureerd zijn. Het gaat om een bijl, een grote lanspunt, enkele pijlpunten en een kleine dolk (alle van ijzer), vaatwerk van glas en aardewerk, een bronzen pincet, ijzeren tasbeslag en twee vuurslagen. Het bronzen riembeslag met gesp was zeker al vijftig jaar oud en is duidelijk gerepareerd. De ijzeren met koper en zilver ingelegde kledingspeld (fibula) daarentegen dateert net als de andere vondsten rond 500; dit exemplaar is uniek voor Nederland en verder alleen bekend uit Spanje, Frankrijk en Engeland.

Lees hier de uitgebreide informatie over de graven in het centrum van Nijmegen

Op Bevrijdingsdag opent de unieke educatieve escape room ‘Universiteit in verzet’ in Museum Het Valkhof. Met de educatieve escape room brengt de Radboud Universiteit een bijzondere gebeurtenis tijdens de Tweede Wereldoorlog in herinnering: dit voorjaar is het precies 75 jaar geleden dat rector magnificus Bernhard Hermesdorf de deuren van de universiteit sloot.

In 1943 verplichtte de Duitse bezetter alle Nederlandse studenten een loyaliteitsverklaring te tekenen. Hermesdorf weigerde, als enige Nederlandse rector, om principiële redenen deze voor te leggen aan de studenten. Onvermijdelijk gevolg was de sluiting van de universiteit op 11 april 1943.

Geschiedenisles

Het verhaal van de educatieve escape room speelt zich af in het bewuste jaar 1943. Het leert de bezoeker waargebeurde feiten over een indringend deel van de Nijmeegse geschiedenis. Diverse Radboudwetenschappers werkten mee aan de totstandkoming van het verhaal. De educatieve escape room is zo ook een innovatief middel om de kennis te delen en maatschappelijke impact te creëren: een geschiedenisles voor iedereen.

Studentenverzet

Deelnemers aan de educatieve escape room kruipen in de huid van vrienden van Jozef van Hövell van Wezeveld en Westerflier. Door het oplossen van puzzels, vragen en opdrachten proberen ze te ontsnappen. Jozef was praeses van de Nijmeegse studentenvereniging Carolus Magnus, die ten tijde van de universiteitssluiting inmiddels verboden was door de bezetter. Hij speelde een belangrijke rol in het studentenverzet in Nijmegen en in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog en nam deel aan verscheidene verzetsacties. Hij werd uiteindelijk gearresteerd en overleed in concentratiekamp Neuengamme in 1945, kort voor het einde van de oorlog. In 1946 ontving hij postuum het Verzetskruis 1940-1945.

De educatieve escape room ‘Universiteit in verzet’ is toegankelijk in het Nederlands, Engels en Duits. Boeken kan online vanaf 11 april, bezoeken vanaf 5 mei. Deelnemers tot en met 25 jaar krijgen korting op de toegangsprijs.

De educatieve escape room is een samenwerking tussen de Radboud Universiteit en Museum Het Valkhof (dat tevens ruimte biedt voor een expositie) en wordt mede mogelijk gemaakt door het vfondsPrins Bernhard Cultuurfonds, de gemeente Nijmegen, en HHCE vertalingen.

Hedwig Saam webHedwig Saam is met ingang van 1 maart 2018 door de Raad van Toezicht van Museum Het Valkhof benoemd als nieuwe directeur-bestuurder van het Nijmeegse museum. Saam is momenteel directeur van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Zij heeft een brede ervaring als leidinggevende en is goed bekend met zowel de museumsector als met het bedrijfsleven.
“Met Hedwig Saam halen we de inspirerende bestuurder in huis die Museum Het Valkhof verder zal helpen in de belangrijke transitiefase waarin het museum zich bevindt. Het museum heeft een paar moeilijke jaren achter de rug. De Raad van Toezicht verwacht dat Hedwig Saam onze ambitie kan waarmaken om een belangrijk stedelijk museum te zijn met nationale allure,” aldus Adelheid Ponsioen, voorzitter van de Raad van Toezicht.

Kunsthistorica Hedwig Saam (1960) is geen onbekende in de regio. Zij was, in een turbulente tijd, tot november 2014 directeur van het Museum voor Moderne Kunst en het Historisch Museum in Arnhem. Daarvoor werkte zij als manager in het bedrijfsleven bij o.a. uitgeverij Wolters Kluwer. In Engeland vervulde zij een adviesfunctie voor English Heritage. Terug in eigen land koos zij voor de cultuursector en werkte als docent aan de Design Academy, als adjunct directeur en directeur in musea van Amersfoort en Hilversum.

Hedwig Saam heeft een brede ervaring als leidinggevende in zowel de museumsector als in het bedrijfsleven. Die kwaliteiten komen goed van pas voor een museum dat als organisatie en bedrijf in ontwikkeling is. Inhoudelijk is zij een expert op het gebied van zowel historische als moderne collecties en exposities. Door haar werk in Arnhem is ze bekend met een deel van het netwerk dat ook voor Museum Het Valkhof een belangrijke rol speelt. Volgens de Raad van Toezicht maakt die ervaring en kundigheid haar erg geschikt voor de functie van directeur-bestuurder. Haar opdracht is het museum te versterken, het aanzien te vergroten en meer bezoekers te trekken. Hedwig Saam voelt zich uitgedaagd om Museum Het Valkhof de plaats terug te geven die het ooit had als belangrijk museum voor de oudste en tiende stad van Nederland. “Museum Het Valkhof is een uniek museum dat verdient te floreren met de ambitie die het heeft om actuele en aansprekende verhalen te vertellen aan de hand van de eigen collecties en ontwikkelingen in de samenleving,” aldus Saam.

Met een indrukwekkende collectie draagt Museum Het Valkhof het verhaal van 5000 jaar geschiedenis uit. De exposities laten zien wat de wereld ons op het gebied van geschiedenis en kunst te zeggen heeft. Het museum kiest voor thema’s en onderwerpen uit het verleden met een grote betekenis voor de tijd van nu. Het museum is gevestigd in een spraakmakend gebouw aan het historische Valkhofpark, in het hart van Nijmegen. Hedwig Saam is de opvolger van Jan van Laarhoven die sinds januari 2017 interim bestuurder is van Het Valkhof.