721T2771.jpg

random image default10

Museum Het Valkhof kan na jaren van discussie zijn gebouw en organisatie toekomstbestendig maken.

Directeur Hedwig Saam: ‘Na twintig jaar intensief gebruik zijn de technische installaties ver voorbij hun levensduur. Bovendien is het museum dringend toe aan een ingrijpende renovatie om de komende 25 jaar bezoekers op een eigentijdse, gastvrije manier te kunnen ontvangen. Met de 11 miljoen die eergisteravond in de gemeenteraad van Nijmegen zijn gereserveerd mogen en kunnen we grote stappen gaan zetten. We beloven de stad een parel van een museum, dat voorbeeld is voor land en regio. De prettige stad die Nijmegen is, verdient een plek die geestverruimend is en de bezoeker nieuwe perspectieven biedt. Natuurlijk horen daar ook een goede kop koffie bij èn een museumwinkel met een aanbod dat nergens elders in te stad te krijgen is. We verheugen ons op een museum dat de spil is van het vernieuwde, bruisende Valkhofkwartier en dat een link legt met het hart van de stad.’

Met trots maken wij bekend dat de tentoonstelling Ik, Maria van Gelre - De hertogin en haar uitzonderlijke gebedenboek, is genomineerd voor de Museumtijdschrift tentoonstellingsprijs 2019.

U kunt nu stemmen: www.tentoonstellingsprijs.nl.
Als Stemmer maakt u kans op een cultuurreis voor twee personen naar Madrid, Rome of Florence met onze sponsor SRC Reizen. 

Stemmen kan tot en met 30 september 2019. Op 18 oktober 2019 wordt de winnaar bekend gemaakt. 

Bekijk hier het promofilmpje

Stem op Ik, Maria van Gelre

Ik, Maria van Gelre 
De eerste grote expositie over Maria van Gelre vertelt het levensverhaal van deze haast moderne, zelfbewuste middeleeuwse vorstin en ‘powervrouw’. Vanwege de vele parallellen kan zij worden gezien als de Máxima van de 15de eeuw. Bezoekers volgen haar boeiende levensreis aan de hand van ruim 100 (kunst)objecten: miniaturen en handschriften, schilderkunst en sculpturen, maar ook textiel en sieraden. Tot de bruiklenen behoren vele artistieke topstukken uit internationale collecties die niet eerder in Nederland zijn tentoongesteld.

Deze tentoonstelling was te zien van 13 oktober 2018 t/m 6 januari 2019 in Museum Het Valkhof en trok veel belangstellenden. De tentoonstelling werd georganiseerd in nauwe samenwerking met de Radboud Universiteit.

Het tweede Kunstcafé van 2019 belooft weer bijzonder te worden. We gaan de avond van start met kunstcriticus, schrijver en tentoonstellingsmaker Hans den Hartog Jager. Hij vertelt over zijn boek en tentoonstelling Vrijheid en de recente Nederlandse kunstgeschiedenis: over de hedendaagse mogelijkheden en beperkingen van een actuele kunstgeschiedenis en wat dat betekent.

Na de pauze vertelt schrijver/dichter en theatermaker Jaap Robben over zijn werk en de inspiratie die hij in de beeldende kunst en archeologie vindt.

Verder presenteert museumdirecteur Hedwig Saam weer een van haar favoriete museumobjecten en toont Marja Begheyn-Huisman een verrassend onbekend voorwerp uit het depot.
Tijdens ‘Uit het Hart’ staat de microfoon open voor iedereen die in één minuut iets wil vertellen over een initiatief op het gebied van kunst en cultuur in en om Nijmegen. Ter afsluiting zal het koor Nos Omnes, onder aanvoering van Nico Huijbregts, een lied ten gehore brengen dat aansluit bij het thema "vrijheid'.

De avond wordt gepresenteerd door Babette Degraeve.

Het Kunstcafé - op de galerij van Museum Het Valkhof - duurt van 17.00 tot 19.00 uur. De toegang is gratis.

Valkhof Kunstcafé
In 2019 komt er drie keer een Kunstcafé: op vrijdag 15 februari, 14 juni en 8 november. Valkhof Kunstcafé is een initiatief van de Vrienden van Museum Het Valkhof, in samenwerking met het museum. Het is een podium voor wat leeft in de wereld van de beeldende kunst, in en buiten Nijmegen. Muziek, drankjes en hapjes dragen verder bij aan een informele sfeer. Wie op de hoogte wil blijven van Valkhof Kunstcafé, meldt zich aan voor de digitale nieuwsbrief van Museum Het Valkhof.

De opslag en presentatie van het archeologisch erfgoed in Nijmegen en Gelderland hebben een flinke kwaliteitsimpuls nodig. Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland en Museum Het Valkhof hebben hierin ieder een eigen taak en hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar wat er nodig is voor de toekomst. Op dinsdag 7 mei hebben de colleges van gemeente en provincie de uitkomsten van dit onderzoek aangeboden aan de gemeenteraad van Nijmegen en Provinciale Staten.

De belangrijkste conclusie is dat drie grote verbouwingen noodzakelijk zijn voor Museum Het Valkhof, Museum KAM en het Archeologisch depot. Behoud, studie en presentatie van het erfgoed kunnen dan steviger aan elkaar gekoppeld worden. Daarnaast wordt Museum Het Valkhof in de herontwikkeling van het Valkhofkwartier meegenomen. Voor de plannen voor Museum Het Valkhof en het archeologisch depot moeten provincie en gemeente nog een besluit nemen over de financiering.

De plannen voor Museum Het Valkhof zijn uitgewerkt in een Masterplan.

Klik hier voor het Masterplan. 

 

 

Museum Het Valkhof heeft een eikenhouten beeld van de heilige Sebastiaan uit het begin van de zestiende eeuw verworven. De sculptuur is gemaakt door de Nederrijnse kunstenaar Henrick van Holt (Kalkar, vóór 1490 - 1545/1546). De aankoop van het beeld is mogelijk gemaakt door een legaat van de heer Lex Harm (1957-2015). Het museum ontving de genereuze schenking voor het verwerven van een laat-middeleeuws kunstwerk. Harm was een gepassioneerd kunstliefhebber en droeg Museum Het Valkhof een bijzonder warm hart toe.

Heilige Sebastiaan Het met pijlen doorboorde lichaam van martelaar Sebastiaan is door Van Holt op indrukwekkende wijze weergegeven. De sculptuur valt op door zijn afmetingen. Het is 115 cm hoog, groter dan de meeste beelden uit dezelfde periode. Het heiligenbeeld is een prachtige toevoeging aan de verzameling van het museum. Wat onderwerp, materiaal en herkomst betreft, sluit het naadloos aan op de collectie laat-middeleeuwse kunst.

Martelaar
De Romeinse militair Sebastiaan is volgens de legende een officier van de keizerlijke garde ten tijde van Diocletianus, in de derde eeuw. Dat was voordat het christendom als godsdienst werd erkend door het Romeinse Rijk. Toen aan het licht kwam dat Sebastiaan christen was, werd hij voor straf vastgebonden aan een boom en beschoten met pijlen. De martelaar wordt vaak afgebeeld als een schaars geklede, sierlijke jongeman. Het uitbeelden van Sebastiaan was een geliefde manier voor schilders en beeldhouwers om staand mannelijk naakt af te beelden.

Collectie Museum Het Valkhof
De sculptuur bevond zich geruime tijd in privébezit en de bewaarplaats is lang onbekend geweest. Daar komt verandering in nu het in de collectie van Museum Het Valkhof is opgenomen. De heilige Sebastiaan is vanaf eind april in de collectiepresentatie Nijmegen 1500-1940 te zien. 

Museum Het Valkhof