noord-zijde.jpg

random image default10

Zondag 9 september is het Open Monumentendag en is het Gelders Archeologisch Centrum Museum Kam open van 11.00 tot 17.00 uur. Bekijk het prachtige gebouw en de tentoonstelling 'De kunst van het vuur'.

Conflictarcheologie is hot! In deze ArcheoAcademy vertelt Paul Klinkenberg welke sporen de Tweede Wereldoorlog heeft nagelaten in het Rijk van Nijmegen. Ook op de Duivelsberg is heel wat gevonden. Wil je weten wat? Kom zondag 1 oktober naar de lezing in de ArcheoHotspot van het museum. Paul Klinkenberg vertelt je er alles over! Tijd: 14.30 tot 15.30 uur. Aanmelden is niet nodig, toegang tot de lezing is gratis.

De numismatische collectie van Museum Het Valkhof bevat onder andere ruim 600 Nijmeegse munten, die vanaf nu digitaal getoond worden op de website van Collectie Gelderland. Deze selectie, met bijbehorende beschrijvingen, is het eerste zichtbare resultaat van een project waaraan sinds 2014 is gewerkt met grote inzet van enkele vrijwilligers. Het komende jaar zullen we regelmatig de collectie munten, en ook de penningen, online uitbreiden. 

De stedelijke munten van Nijmegen zijn in en door de stad Nijmegen geslagen vanaf de late middeleeuwen tot in het begin van de 18de eeuw en omvat ruim 30 verschillende muntsoorten. Het ontwerp van een munt bevat op het kleine oppervlak toch een schat aan historische informatie, maar die is door het gebruik niet altijd meer zichtbaar of leesbaar.

Kijk op Collectie Gelderland, vergelijk de stuiver, grootken, ruiterschelling, goudgulden, muter, karolusdaalder, dukaat, knapkoek en peerdeke en verdiep je in dit aspect van de Nijmeegse geschiedenis.

Na bijna twee jaar samenwerking hebben Museum Het Valkhof en directeur Arend-Jan Weijsters in goed onderling overleg besloten afscheid van elkaar te nemen.

Na roerige tijden, waarin het museum helaas meermalen negatief het nieuws heeft gehaald, hebben de nieuwe Raad van Toezicht en de directeur besloten hun samenwerking te beëindigen. Beide partijen menen dat - ondanks ook goede resultaten op met name de personele ontwikkeling in de organisatie - de verschillen van inzicht over de toekomst van het museum van dien aard zijn dat er een onwerkbare situatie is ontstaan. Het is in het belang van het museum om met een schone lei naar de toekomst toe te werken.

De Raad van Toezicht dankt Arend-Jan voor zijn inzet en zijn bereidheid om in 2015 in een kwetsbare uitgangssituatie de rol van directeur op zich te nemen.
Arend-Jan dankt alle medewerkers, vrijwilligers en belanghebbenden van het museum voor de mooie jaren en wenst het museum het allerbeste voor de toekomst.

Op maandag 3 juli om 20.00 uur vindt er in Museum Het Valkhof een debat plaats over de toekomst van dit museum. In het najaar van 2017 presenteert Museum Het Valkhof het ondernemingsplan voor de komende jaren. Onderdeel van dat plan is een nieuwe visie op de taken en mogelijkheden van het museum. Het museum gaat hierover graag met het publiek in debat. Onder leiding van Ad ’s-Gravesande, oud journalist en deskundige op het gebied van media en cultuur, komen onder andere de volgende onderwerpen ter sprake:

  • Is Museum Het Valkhof alleen een museum voor de stad of moeten de ambities verder reiken?
  • En als de ambities verder reiken, moet het museum het verleden van de stad dan volledig loslaten of moet er juist sterk ingezet worden op dat verleden.
  • Wat wordt de rol van de hedendaagse kunst in Museum Het Valkhof?
  • Welke rol moet Museum Het Valkhof krijgen in relatie tot citymarketing en toeristische ontwikkelingen in de provincie.

Over deze en andere onderwerpen is een aantal sprekers uitgenodigd om een stelling te poneren en toe te lichten. Daarna start de discussie, waaraan u ook deel kunt nemen. De uitkomsten van deze discussie neemt de directie mee in het nieuwe ondernemingsplan dat op 15 september aan de provincie en de gemeente wordt aangeboden.Discussieert u mee? De inloop start om 19.30 uur. Het debat is vrij toegankelijk, er wordt gezorgd voor een drankje en muzikale omlijsting.