_X6G4355.jpg

random image default10

Op maandag 3 juli om 20.00 uur vindt er in Museum Het Valkhof een debat plaats over de toekomst van dit museum. In het najaar van 2017 presenteert Museum Het Valkhof het ondernemingsplan voor de komende jaren. Onderdeel van dat plan is een nieuwe visie op de taken en mogelijkheden van het museum. Het museum gaat hierover graag met het publiek in debat. Onder leiding van Ad ’s-Gravesande, oud journalist en deskundige op het gebied van media en cultuur, komen onder andere de volgende onderwerpen ter sprake:

  • Is Museum Het Valkhof alleen een museum voor de stad of moeten de ambities verder reiken?
  • En als de ambities verder reiken, moet het museum het verleden van de stad dan volledig loslaten of moet er juist sterk ingezet worden op dat verleden.
  • Wat wordt de rol van de hedendaagse kunst in Museum Het Valkhof?
  • Welke rol moet Museum Het Valkhof krijgen in relatie tot citymarketing en toeristische ontwikkelingen in de provincie.

Over deze en andere onderwerpen is een aantal sprekers uitgenodigd om een stelling te poneren en toe te lichten. Daarna start de discussie, waaraan u ook deel kunt nemen. De uitkomsten van deze discussie neemt de directie mee in het nieuwe ondernemingsplan dat op 15 september aan de provincie en de gemeente wordt aangeboden.Discussieert u mee? De inloop start om 19.30 uur. Het debat is vrij toegankelijk, er wordt gezorgd voor een drankje en muzikale omlijsting.

Op 27 juni vindt in ons museum de eindpresentatie van het project ‘Verbeelding van de Waal’ plaats. Het project brengt het verhaal van de Waal in beeld door middel van schilderijen, foto’s, kaarten en archeologische vondsten die de verschillende kanten van de rivier illustreren. 'Onze' Tosca was er maar druk mee: ze bracht een grote verzameling schilderijen, foto's en andere objecten uit onze collectie bij elkaar die allemaal verbonden zijn aan de rivier. Jan-Wieger maakte er een interactieve presentatie van die op 27 juni gepresenteerd wordt. 

Achtergrond

‘Verbeelding van de Waal’ is een samenwerkingsproject van De Bastei, Museum Het Valkhof, Erfgoed Gelderland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie Gelderland, de gemeente Nijmegen en bureau Overland. Het project haakt aan bij ingrepen in het Gelderse rivierengebied die nodig zijn voor onder andere veiligheid en waterkwaliteit. Binnen deze ontwikkelingen willen de initiatiefnemers een plek geven aan cultuur en erfgoed van het Waallandschap. Daarom zijn ook Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, lokale overheden, ondernemers en stichting Onze Waal bij het project betrokken.

 

de Kleine groep voor Groote Zaken komt met een sympathiek initiatief waar wij graag over berichten:

Kom in de rij voor de kunsten in Nijmegen | 11 juni 2017 | 10.30 uur | Kelfkensbos | Nijmegen
Museum het Valkhof in Nijmegen verdient meer.

Bezoekers. Optimisme. Volle zalen. Kleur. Geld. Applaus.
Laat de kunsten opleven!
Doe elkaar een plezier en maak een gebaar naar het museum, naar de kunsten, naar de gemeente, naar de provincie, naar het ministerie.

Hoe?
Op zondag 11 juni, om haf 11 staan we daar ineens met velen in een enorme lange rij voor het museum om naar binnen te kunnen gaan.
Poets je museumjaarkaart op of koop een kaartje en doe met ons mee.
We laten daarmee zien dat het ons wat waard is.
Neem nog iemand mee. Je lief, je buurman, de bakker, je neef of een muzikant.
Tot dan!

Wij zijn de Kleine groep voor Groote Zaken
http://bit.ly/2skXFTz

 

4 opgravingVrijdag 2 juni presenteren archeologen van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) tijdens een persconferentie in Museum Het Valkhof in Nijmegen een unieke goudschat uit het derde kwart van de 5e eeuw. De schat zal rond 460 na Chr. zijn begraven, niet lang vóór de definitieve val van het West-Romeinse rijk in 476.

Detectorzoekers vonden het goud in een boomgaard in de Betuwe en seinden professionele archeologen in, die voor de opgraving zorgden. Bijzonder is dat de vinders en de grondeigenaar de goudschat in langdurig bruikleen afstaan aan Museum Het Valkhof, zodat iedereen deze bijzondere vondst kan bekijken.

In de persconferentie belichten de VU-archeologen Stijn Heeren, Nico Roymans en hoofd archeologie RCE Jos Bazelmans de betekenis van deze goudschat als een sleutelstuk voor onze kennis van de eindfase van het Romeinse gezag in Nederland en de overgang naar de Vroege Middeleeuwen.

Foto: Opgraving op de vindplaats van de goudschat door de Vrije Universiteit en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

In de collectie Munten en Penningen van Museum Het Valkhof bevinden zich acht schraubtaler, ofwel schroefpenningen, en negen gedenkpenningen die de geschiedenis van de uitdrijving van de Salzburgse Lutheranen in reliëf verbeelden.

Het katholieke aartsbisdom Salzburg werd geregeerd door machtige bisschoppen. Protestanten werden lange tijd getolereerd, maar aartsbisschop Leopold Anton von Firmian (r.1727-1744) besloot om feller op te treden en de Lutheranen werden voor de keus gesteld: of ze deden afstand van hun geloof en werden katholiek of ze moesten Salzburg verlaten. In 1731-32 vertrokken duizenden Lutherse Salzburgers zonder enige bezittingen hun land, omdat ze weigerden hun geloof op te geven. Frederik Wilhelm, koning van Pruisen, (r.1713-1740), ontfermde zich over het lot van de zwervende Salzburgers en bood aan dat zij zich konden vestigen in Pruisisch-Litouwen. Ook de protestantse Republiek der Zevende Verenigde Nederlanden, nam zo’n achthonderd verdreven geloofsgenoten op en vestigden deze in Zeeland en West-Zeeuws-Vlaanderen. Onderweg passeerden de Salzburgers ook Nijmegen waar zij van zowel het stadsbestuur als particulieren geld ontvingen voor hun onderhoud.

Binnenin elke schroefpenning wordt een serie van 17 ronde, met elkaar verbonden prentjes bewaard. Ook hierop wordt de vervolging van de Salzburgers uitgebeeld en ondersteund met Bijbelse parallellen. Op bijbehorende verklarende teksten worden deze prenten nader toegelicht. De binnenkant van de voor- en keerzijde van de penning bevindt zich een gedrukte landkaart: een van het aartsbisdom Salzburg, waar vandaan de Lutheranen moesten vluchten, en een van het hertogdom Litouwen, wat eigenlijk Pruisisch-Litouwen zou moeten zijn, de plaats in Oost-Pruisen waar emigranten werden opgevangen. De gedenk- en schroefpenningen zijn vervaardigd in Augsburg, en de prenten zijn gemaakt door Abraham Remshard. De penningen waren ook buiten Augsburg erg populair en werden uit solidariteit met geloofsgenoten ook in Pruisen en de Nederlandse Republiek verkocht.

De herkomst van deze gedenk- en schroefpenningen in de collectie van Museum Het Valkhof is niet geheel duidelijk. Zo zouden volgens een inventaris uit 1811 elf van de zeventien aanwezige penningen geschonken zijn aan de gemeente Nijmegen tijdens een bezoek van gevestigde Salzburgers. Het is echter ook mogelijk dat de penningen door een anonieme muntverzamelaar geschonken zijn aan het Museum van Oudheden, een van de voorlopers van Museum Het Valkhof. Beide type penningen en de verklarende teksten zijn vanaf nu te vinden op de website van Collectie Gelderland.