DSC_0905a.jpg

random image default10

Na bijna twee jaar samenwerking hebben Museum Het Valkhof en directeur Arend-Jan Weijsters in goed onderling overleg besloten afscheid van elkaar te nemen.

Na roerige tijden, waarin het museum helaas meermalen negatief het nieuws heeft gehaald, hebben de nieuwe Raad van Toezicht en de directeur besloten hun samenwerking te beëindigen. Beide partijen menen dat - ondanks ook goede resultaten op met name de personele ontwikkeling in de organisatie - de verschillen van inzicht over de toekomst van het museum van dien aard zijn dat er een onwerkbare situatie is ontstaan. Het is in het belang van het museum om met een schone lei naar de toekomst toe te werken.

De Raad van Toezicht dankt Arend-Jan voor zijn inzet en zijn bereidheid om in 2015 in een kwetsbare uitgangssituatie de rol van directeur op zich te nemen.
Arend-Jan dankt alle medewerkers, vrijwilligers en belanghebbenden van het museum voor de mooie jaren en wenst het museum het allerbeste voor de toekomst.

Op maandag 3 juli om 20.00 uur vindt er in Museum Het Valkhof een debat plaats over de toekomst van dit museum. In het najaar van 2017 presenteert Museum Het Valkhof het ondernemingsplan voor de komende jaren. Onderdeel van dat plan is een nieuwe visie op de taken en mogelijkheden van het museum. Het museum gaat hierover graag met het publiek in debat. Onder leiding van Ad ’s-Gravesande, oud journalist en deskundige op het gebied van media en cultuur, komen onder andere de volgende onderwerpen ter sprake:

  • Is Museum Het Valkhof alleen een museum voor de stad of moeten de ambities verder reiken?
  • En als de ambities verder reiken, moet het museum het verleden van de stad dan volledig loslaten of moet er juist sterk ingezet worden op dat verleden.
  • Wat wordt de rol van de hedendaagse kunst in Museum Het Valkhof?
  • Welke rol moet Museum Het Valkhof krijgen in relatie tot citymarketing en toeristische ontwikkelingen in de provincie.

Over deze en andere onderwerpen is een aantal sprekers uitgenodigd om een stelling te poneren en toe te lichten. Daarna start de discussie, waaraan u ook deel kunt nemen. De uitkomsten van deze discussie neemt de directie mee in het nieuwe ondernemingsplan dat op 15 september aan de provincie en de gemeente wordt aangeboden.Discussieert u mee? De inloop start om 19.30 uur. Het debat is vrij toegankelijk, er wordt gezorgd voor een drankje en muzikale omlijsting.

Op 27 juni vindt in ons museum de eindpresentatie van het project ‘Verbeelding van de Waal’ plaats. Het project brengt het verhaal van de Waal in beeld door middel van schilderijen, foto’s, kaarten en archeologische vondsten die de verschillende kanten van de rivier illustreren. 'Onze' Tosca was er maar druk mee: ze bracht een grote verzameling schilderijen, foto's en andere objecten uit onze collectie bij elkaar die allemaal verbonden zijn aan de rivier. Jan-Wieger maakte er een interactieve presentatie van die op 27 juni gepresenteerd wordt. 

Achtergrond

‘Verbeelding van de Waal’ is een samenwerkingsproject van De Bastei, Museum Het Valkhof, Erfgoed Gelderland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de provincie Gelderland, de gemeente Nijmegen en bureau Overland. Het project haakt aan bij ingrepen in het Gelderse rivierengebied die nodig zijn voor onder andere veiligheid en waterkwaliteit. Binnen deze ontwikkelingen willen de initiatiefnemers een plek geven aan cultuur en erfgoed van het Waallandschap. Daarom zijn ook Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, lokale overheden, ondernemers en stichting Onze Waal bij het project betrokken.

 

de Kleine groep voor Groote Zaken komt met een sympathiek initiatief waar wij graag over berichten:

Kom in de rij voor de kunsten in Nijmegen | 11 juni 2017 | 10.30 uur | Kelfkensbos | Nijmegen
Museum het Valkhof in Nijmegen verdient meer.

Bezoekers. Optimisme. Volle zalen. Kleur. Geld. Applaus.
Laat de kunsten opleven!
Doe elkaar een plezier en maak een gebaar naar het museum, naar de kunsten, naar de gemeente, naar de provincie, naar het ministerie.

Hoe?
Op zondag 11 juni, om haf 11 staan we daar ineens met velen in een enorme lange rij voor het museum om naar binnen te kunnen gaan.
Poets je museumjaarkaart op of koop een kaartje en doe met ons mee.
We laten daarmee zien dat het ons wat waard is.
Neem nog iemand mee. Je lief, je buurman, de bakker, je neef of een muzikant.
Tot dan!

Wij zijn de Kleine groep voor Groote Zaken
http://bit.ly/2skXFTz

 

4 opgravingVrijdag 2 juni presenteren archeologen van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) tijdens een persconferentie in Museum Het Valkhof in Nijmegen een unieke goudschat uit het derde kwart van de 5e eeuw. De schat zal rond 460 na Chr. zijn begraven, niet lang vóór de definitieve val van het West-Romeinse rijk in 476.

Detectorzoekers vonden het goud in een boomgaard in de Betuwe en seinden professionele archeologen in, die voor de opgraving zorgden. Bijzonder is dat de vinders en de grondeigenaar de goudschat in langdurig bruikleen afstaan aan Museum Het Valkhof, zodat iedereen deze bijzondere vondst kan bekijken.

In de persconferentie belichten de VU-archeologen Stijn Heeren, Nico Roymans en hoofd archeologie RCE Jos Bazelmans de betekenis van deze goudschat als een sleutelstuk voor onze kennis van de eindfase van het Romeinse gezag in Nederland en de overgang naar de Vroege Middeleeuwen.

Foto: Opgraving op de vindplaats van de goudschat door de Vrije Universiteit en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Museum Het Valkhof