721T2699.jpg

random image default10

collectie gelderlandCollectie Gelderland is weer uitgebreid! Deze keer met de thema's 'De Stevenskerk in Nijmegen' en 'Nijmegen vanaf de overkant'.

De Stevenskerk in Nijmegen
Hooggelegen op de Hundisburg domineert de Stevenskerk al eeuwenlang de skyline van Nijmegen. De 67,5 meter hoge kerktoren is vanuit alle windrichtingen te zien. De geschiedenis van de Stevenskerk gaat terug tot 1272, wanneer bisschop Albertus Magnus de kerk officieel opent en wijdt aan de heilige Stefanus. De eerste basilicale kerk met hoog middenschip en lage overwelfde zijbeuken is sindsdien meerdere keren verbreed, verlengd en verhoogd. In de 14de eeuw was de toren voltooid en is de kerk uitgebreid met een nieuw koor en twee zijbeuken, in combinatie met een transept. Van het schip werden begin 15de eeuw de oude zijbeuken afgebroken en vervangen door hogere. Halverwege de 15de eeuw werd het koor geleidelijk gesloopt en vervangen door een nieuwe koorpartij met overwelfde omgang. Tussen 1495 en 1565 is een groot nieuw dwarsschip gebouwd.
Het kerkgebouw heeft sterk geleden onder het bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944. De toren stortte voor een groot deel in en daarbij werd het zuidwestelijk deel van de kerk zwaar beschadigd. De torenspits keerde begin jaren ’50 in een iets slankere vorm terug, de daken van de kerk werden in de jaren ’60 hersteld.
Vele kunstenaars legden de Stevenskerk vast, van dichtbij, vanaf de overkant van de Waal of vanuit de Ooijpolder. Ook de veranderingen die het interieur van de kerk heeft ondergaan, van katholiek naar protestant, zijn bijzonder nauwkeurig overgeleverd.

Bekijk hier Collectie Gelderland: http://www.collectiegelderland.nl/zoeken/?q=stevenskerk&fq=instellingscode%3a1045

Nijmegen vanaf de overkant
Al eeuwenlang zijn kunstenaars geboeid geraakt door de bijzondere ligging van de stad aan de Waal, opklimmend tegen de heuvelrug. In tekeningen, prenten en schilderijen legden zij het panorama op Nijmegen vast. De topografische collectie van Museum Het Valkhof bevat heel veel gezichten op de stad, vanaf de overkant van de rivier, dikwijls met de gierpont op de voorgrond. Ook zijn er stadsgezichten waarbij is ‘ingezoomd’ op een deel van de Waalkade en de benedenstad.
Sinds het einde van de 16de eeuw bestaan er van Nijmegen min of meer natuurgetrouwe afbeeldingen, zoals van veel steden. Maar Nijmegen heeft een bijzondere aantrekkingskracht: steeds weer leggen kunstenaars het voor Nederland unieke panorama vast van de stad aan de Waal met de Valkhofburcht links en de Stevenskerk rechts, beide op een hoogte gelegen.
Belangrijke landschapschilders als Jan van Goyen en zijn navolgers doen Nijmegen aan en tekenen en schilderen het gezicht op de burcht en de stad. Zij zijn in de eerste plaats getroffen door het sfeervolle beeld van de brede rivier, waaraan achter lage oeverbebouwing de middeleeuwse burcht monumentaal oprijst. Ook dit type stadsgezicht, met de burcht op de voorgrond, diagonaal over de rivier gezien, zal dikwijls gekozen worden voor de weergave van Nijmegen.
In de loop van de 17de eeuw komt er meer variatie in de weergave van de stad. Kunstenaars ontdekken het boeiende vergezicht vanaf de heuvels uit het oosten op de stadswal, het Valkhof en de rivier. De aandacht gaat daarbij in de eerste plaats uit naar de burcht, de stadswallen en stadspoorten.
De stad wordt ook wel vastgelegd vanuit de Ooijpolder of vanaf de rivier, waarbij de Waalkade en de stad meer van opzij zijn gezien. Soms kiezen kunstenaars de blik over de Waalkade vanaf de omwalling van de binnen de stadsmuren gelegen haven.

Bekijk hier Collectie Gelderland: http://www.collectiegelderland.nl/zoeken/?q=nijmegen+vanaf+de+overkant

Museum Het Valkhof is vanaf vrijdag 19 januari tot en met zondag 21 januari vrij toegankelijk voor al onze bezoekers. Dit weekend kunt u naast Wondertuin ook genieten van onze vaste collectie in het museum.

Vrije toegang tot Museum Het Valkhof
Vrijdag 19 januari: 10:00 – 00:00
Zaterdag 20 januari: 10:00 – 03:00
Zondag 21 januari: 10:00 – 16:00

Wondertuin
Nijmegen is als eerste stad verkozen tot European Green Capital 2018. Dit vieren wij met Wondertuin in Museum Het Valkhof. Een driedaags festival rond het thema duurzaamheid geschikt voor iedereen, jong en oud. Inspirerend, zinnenprikkelend en dansbaar. 

Bekijk het programma op www.wndrtn.nl

Wij verwelkomen u graag!

 

Een kleine 100 werken van kunstschilder en graficus Jan van Vucht Tijssen zijn vanaf nu op Collectie Gelderland te zien.

Tijssen groeide op in Ubbergen. Na een niet voltooide opleiding aan de Gemeentelijke HBS, waar hij tekenles kreeg van Henri Leeuw, ging hij werken bij een fotograaf. Van zijn ouders mocht hij niet naar een kunstopleiding, maar dankzij de bemiddeling van portretschilder Anton van Welie en huisarts Dr. W.J. Kolf kon hij in 1902 naar de Rijksacademie in Amsterdam. Daar was hij een uitstekende leerling en hij werd toegelaten tot de grafische klas.

Na de academie komt Van Vucht Tijssen meteen in aanmerking voor de Koninklijke Subsidie waardoor hij nog enkele jaren in Amsterdam kan blijven werken. In de periode voor 1910 zoekt hij een eigen thema. Hij tekent en schildert graag danseressen, zigeuners, kermisklanten en circusartiesten met hun woonwagens. Daarnaast heeft het landschap zijn belangsteling.

In 1912 vestigt hij zich definitief in Nijmegen. Hij ontwerpt veel toneeldecors en feestversieringen, en schildert portretten. In 1914 betrekt hij met zijn gezin de oude pastorie bij de hervormde kerk in Neerbosch. Van Vucht Tijssen legt zich ook toe op het maken van kleuretsen. Hij werkt bij voorkeur met twee platen, een meer lineaire en een toonplaat in aquatinttechniek. Hiervan kunnen kleine oplagen gedrukt worden. Stadsgezichten van oud-Nijmegen en de dorpen in de omgeving legt hij in verschillende technieken vast. Zijn kleurgebruik wordt op den duur lichter en na 1930 hebben veel van zijn werken een aquarelachtige toon. Van het portaal van de Stevenskerk maakt hij een grote en een kleine ets en veel schilderijen en aquarellen. Hij vervaardigt ook tekeningen en aquarellen van het interieur van de kerk, als voorstudies voor een reeks kleuretsen die het hoogtepunt van zijn grafisch oeuvre had moeten worden. Na het maken van een aantal proefdrukken stopt hij hier plotseling mee. Bij zijn dood laat hij een deels onbekend, maar omvangrijk en gevarieerd oeuvre na.

De kleine 100 werken van Jan van Vucht Tijssen zijn nu zichtbaar op Collectie Gelderland

Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Eerste kerstdag en Nieuwjaarsdag (beide maandagen) zijn we dus gesloten, maar tweede kerstdag, dinsdag 26 december, en ook oudjaarsdag, zondag 31 december, zijn we gewoon open. We hopen u -ook tijdens de feestdagen- te mogen verwelkomen in ons museum. 

Het Gelders Archeologisch Centrum G.M. Kam is van 22 december t/m 1 januari gesloten.

25 Topstukken uit de collectie van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten nu op Collectie Gelderland te zien!

Wat heeft een smid uit de klokbekertijd achtergelaten, welk gereedschap gebruikte een Bataafse veearts, wat is een pisglas en wat vertelt ons een graafplaat van de familie Pieck? Antwoord hierop geven 25 nieuwe verhalen, die Museum Het Valkhof aan de website www.collectiegelderland.nl heeft toegevoegd.  Ze worden verteld aan de hand van archeologische topstukken uit de collectie van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Gelderland. De publieksvriendelijke teksten zijn geschreven door Evert van Ginkel. Wie de topstukken in het origineel wil bekijken heeft de kans om dit in Museum het Valkhof te doen.