721T2771.jpg

random image default10

Wanneer het stof van de Gladiatoren is neergedaald en de prachtige bruiklenen weer terug zijn naar Italië, blijft het museum open voor publiek. We vullen de presentatie op de bovenverdieping van het museum aan met topstukken uit onze collectie oude kunst en uit het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten. We maken ook plek voor de archeohotspot, waarin bezoekers van het museum zelf als archeoloog aan de slag kunnen. Voor een ruime keuze uit de collectie moderne kunst van ons museum roepen we met veel plezier de hulp van onze Vrienden en van het publiek in – hou daarvoor de website van het museum in de gaten!