721T2699.jpg

random image default10

Na bijna twee jaar samenwerking hebben Museum Het Valkhof en directeur Arend-Jan Weijsters in goed onderling overleg besloten afscheid van elkaar te nemen.

Na roerige tijden, waarin het museum helaas meermalen negatief het nieuws heeft gehaald, hebben de nieuwe Raad van Toezicht en de directeur besloten hun samenwerking te beëindigen. Beide partijen menen dat - ondanks ook goede resultaten op met name de personele ontwikkeling in de organisatie - de verschillen van inzicht over de toekomst van het museum van dien aard zijn dat er een onwerkbare situatie is ontstaan. Het is in het belang van het museum om met een schone lei naar de toekomst toe te werken.

De Raad van Toezicht dankt Arend-Jan voor zijn inzet en zijn bereidheid om in 2015 in een kwetsbare uitgangssituatie de rol van directeur op zich te nemen.
Arend-Jan dankt alle medewerkers, vrijwilligers en belanghebbenden van het museum voor de mooie jaren en wenst het museum het allerbeste voor de toekomst.