721T2771.jpg

random image default10

collectie gelderlandCollectie Gelderland is weer uitgebreid! Deze keer met de thema's 'De Stevenskerk in Nijmegen' en 'Nijmegen vanaf de overkant'.

De Stevenskerk in Nijmegen
Hooggelegen op de Hundisburg domineert de Stevenskerk al eeuwenlang de skyline van Nijmegen. De 67,5 meter hoge kerktoren is vanuit alle windrichtingen te zien. De geschiedenis van de Stevenskerk gaat terug tot 1272, wanneer bisschop Albertus Magnus de kerk officieel opent en wijdt aan de heilige Stefanus. De eerste basilicale kerk met hoog middenschip en lage overwelfde zijbeuken is sindsdien meerdere keren verbreed, verlengd en verhoogd. In de 14de eeuw was de toren voltooid en is de kerk uitgebreid met een nieuw koor en twee zijbeuken, in combinatie met een transept. Van het schip werden begin 15de eeuw de oude zijbeuken afgebroken en vervangen door hogere. Halverwege de 15de eeuw werd het koor geleidelijk gesloopt en vervangen door een nieuwe koorpartij met overwelfde omgang. Tussen 1495 en 1565 is een groot nieuw dwarsschip gebouwd.
Het kerkgebouw heeft sterk geleden onder het bombardement op Nijmegen op 22 februari 1944. De toren stortte voor een groot deel in en daarbij werd het zuidwestelijk deel van de kerk zwaar beschadigd. De torenspits keerde begin jaren ’50 in een iets slankere vorm terug, de daken van de kerk werden in de jaren ’60 hersteld.
Vele kunstenaars legden de Stevenskerk vast, van dichtbij, vanaf de overkant van de Waal of vanuit de Ooijpolder. Ook de veranderingen die het interieur van de kerk heeft ondergaan, van katholiek naar protestant, zijn bijzonder nauwkeurig overgeleverd.

Bekijk hier Collectie Gelderland: http://www.collectiegelderland.nl/zoeken/?q=stevenskerk&fq=instellingscode%3a1045

Nijmegen vanaf de overkant
Al eeuwenlang zijn kunstenaars geboeid geraakt door de bijzondere ligging van de stad aan de Waal, opklimmend tegen de heuvelrug. In tekeningen, prenten en schilderijen legden zij het panorama op Nijmegen vast. De topografische collectie van Museum Het Valkhof bevat heel veel gezichten op de stad, vanaf de overkant van de rivier, dikwijls met de gierpont op de voorgrond. Ook zijn er stadsgezichten waarbij is ‘ingezoomd’ op een deel van de Waalkade en de benedenstad.
Sinds het einde van de 16de eeuw bestaan er van Nijmegen min of meer natuurgetrouwe afbeeldingen, zoals van veel steden. Maar Nijmegen heeft een bijzondere aantrekkingskracht: steeds weer leggen kunstenaars het voor Nederland unieke panorama vast van de stad aan de Waal met de Valkhofburcht links en de Stevenskerk rechts, beide op een hoogte gelegen.
Belangrijke landschapschilders als Jan van Goyen en zijn navolgers doen Nijmegen aan en tekenen en schilderen het gezicht op de burcht en de stad. Zij zijn in de eerste plaats getroffen door het sfeervolle beeld van de brede rivier, waaraan achter lage oeverbebouwing de middeleeuwse burcht monumentaal oprijst. Ook dit type stadsgezicht, met de burcht op de voorgrond, diagonaal over de rivier gezien, zal dikwijls gekozen worden voor de weergave van Nijmegen.
In de loop van de 17de eeuw komt er meer variatie in de weergave van de stad. Kunstenaars ontdekken het boeiende vergezicht vanaf de heuvels uit het oosten op de stadswal, het Valkhof en de rivier. De aandacht gaat daarbij in de eerste plaats uit naar de burcht, de stadswallen en stadspoorten.
De stad wordt ook wel vastgelegd vanuit de Ooijpolder of vanaf de rivier, waarbij de Waalkade en de stad meer van opzij zijn gezien. Soms kiezen kunstenaars de blik over de Waalkade vanaf de omwalling van de binnen de stadsmuren gelegen haven.

Bekijk hier Collectie Gelderland: http://www.collectiegelderland.nl/zoeken/?q=nijmegen+vanaf+de+overkant