_X6G4355.jpg

random image default10

De opslag en presentatie van het archeologisch erfgoed in Nijmegen en Gelderland hebben een flinke kwaliteitsimpuls nodig. Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland en Museum Het Valkhof hebben hierin ieder een eigen taak en hebben gezamenlijk onderzoek gedaan naar wat er nodig is voor de toekomst. Op dinsdag 7 mei hebben de colleges van gemeente en provincie de uitkomsten van dit onderzoek aangeboden aan de gemeenteraad van Nijmegen en Provinciale Staten.

De belangrijkste conclusie is dat drie grote verbouwingen noodzakelijk zijn voor Museum Het Valkhof, Museum KAM en het Archeologisch depot. Behoud, studie en presentatie van het erfgoed kunnen dan steviger aan elkaar gekoppeld worden. Daarnaast wordt Museum Het Valkhof in de herontwikkeling van het Valkhofkwartier meegenomen. Voor de plannen voor Museum Het Valkhof en het archeologisch depot moeten provincie en gemeente nog een besluit nemen over de financiering.

De plannen voor Museum Het Valkhof zijn uitgewerkt in een Masterplan.

Klik hier voor het Masterplan. 

 

 

Museum Het Valkhof