Tickets
Provinciaal depot voor bodemvondsten

Archeologisch Depot Gelderland (voorheen: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten)

  1. Archeologisch Depot Gelderland

De boeiende historie van Gelderland heeft in de bodem een rijk archief aan informatie achtergelaten. Dit archief wordt in toenemende mate bedreigd door bouwwerkzaamheden en ontgrondingen. Door middel van archeologisch onderzoek wordt ervoor gezorgd dat die nalatenschap voor onze kinderen en toekomstige generaties behouden blijft.

Valkhof Museum vervult in opdracht van de provincie Gelderland de wettelijke taak de documentatie en de bodemvondsten van archeologisch onderzoek in Gelderland duurzaam te beheren in het Archeologisch Depot Gelderland (voorheen: Provinciaal Depot voor Bodemvondsten).

Aanleveringen van bodemvondsten 

Vondstcomplexen en bijbehorende documentatie van archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd in Gelderland worden gedeponeerd in het Archeologisch Depot Gelderland. Het depot is (tijdelijk) gehuisvest in Wijchen, Bijsterhuizen. 

Uitgezonderd hiervan zijn vondsten en documentatie uit archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd in gemeenten die over een eigen gemeentelijk depot beschikken. Het betreft de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Zutphen met Doesburg.

Voor de aanlevering van vondstcomplexen en onderzoeksdocumentatie gelden bijzondere richtlijnen.

PvE´s, selectievoorstellen en conserveringsverslagen kunt u opsturen aan adg@valkhofmuseum.nl

Digitale deponering kunt u doen via het portal Archeodepot door een digitale pakbon en zip-file op te sturen: https://fd9.formdesk.com/gboprod/Aanmelden_Pakbon_Update.

Analoge documentatie van opgravingen kunt u per post sturen naar:

Valkhof Museum

t.a.v. Archeologisch Depot Gelderland

Postbus 1474

6501 BL Nijmegen

U ontvangt reactie binnen de wettelijk gestelde termijnen van de KNA.

 

Let op: in de coronaperiode gelden soms andere voorwaarden dan gebruikelijk rondom de aanlevering van vondsten of monsters, teneinde de aanlevering veilig te laten verlopen. Het ADG kan ook gesloten zijn voor aanlevering tijdens lockdowns, of beperkt zijn in zijn dienstverlening (bijvoorbeeld m.b.t. het ter beschikking stellen van de collectie voor onderzoek en bruikleen). Neem daarom altijd vooraf contact op met uw contactpersoon bij het Archeologisch Depot Gelderland, of mail ons op adg@valkhofmuseum.nl. U kunt ook kijken op onze contactpagina

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.

Terug naar vorige Pas de cookie instellingen aan naar jouw voorkeur.