DSC_0905a.jpg

random image default10

Voor het aanvragen van digitaal beeldmateriaal van kunstwerken en objecten uit de collecties van Museum Het Valkhof kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. Het is noodzakelijk dat u in ieder invulveld met een * daadwerkelijk tekst plaatst. Anders krijgt u een melding dat het formulier niet verzonden kan worden.  Mocht u meerdere beeldaanvragen willen doen, dan kan dat via hetzelfde formulier.

Het onderstaand formulier is bedoeld voor beeldaanvragen voor zowel gebruik in print publicaties als in digitale publicaties. Voor print publicaties kunt u het aantal exemplaren van de oplage invullen. Voor digitale publicaties kunt u bij oplage 1 invullen.

Om misverstanden te voorkomen vragen wij u onderstaande leveringsvoorwaarden vooraf goed te lezen.

LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Voor het eenmalig gebruik van beeldmateriaal van Museum Het Valkhof worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij er een nieuwe opname moet worden gemaakt. In dat geval zal daarover eerst per email contact worden opgenomen met de aanvrager.

2. De leveringstermijn voor bestellingen is minimaal zes weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst van het aanvraagformulier.

3. Bij publicatie of ander openbaar gebruik van het beeldmateriaal dient als herkomst altijd te worden vermeld: Museum Het Valkhof, Nijmegen

4. Bij publicatie wordt toestemming verleend voor eenmalig gebruik van het geleverde beeldmateriaal door de aanvrager, zoals omschreven in de bestelling. Voor herpublicatie of gebruik voor andere doeleinden dient altijd opnieuw toestemming te worden gevraagd.

5. Een bewijsexemplaar van de publicatie waarvoor beeldmateriaal is aangevraagd dient zo spoedig mogelijk na verschijnen te worden toegezonden aan de bibliothecaris van Museum Het Valkhof, Postbus 1474, 6501 BL Nijmegen.

6. Door het indienen van een bestelling wordt de besteller geacht akkoord te zijn gegaan met bovengenoemde leveringsvoorwaarden.

NB: Er wordt geen beeldmateriaal ter beschikking gesteld t.b.v. werkstukken voor het basis- en voortgezet onderwijs. Daarvoor verwijzen wij graag naar: http://www.museumhetvalkhof.nl/collecties/zoeken-in-de-collectie.html en http://www.museumhetvalkhof.nl/onderwijs-a/spreekbeurtwerkstuk.html

NB:Niet al het beeldmateriaal is vrij van auteursrechten. Voor afbeeldingen van objecten uit de collectie moderne kunst kan er sprake zijn van auteursrecht. De gebruiker dient hiervoor zelf contact op te nemen met Pictoright (www.pictoright.nl)  in Nederland of met de betreffende belanghebbende om het gebruiksrecht te regelen. Pas na ontvangst van de schriftelijke toestemming kan de aanvraag in behandeling worden genomen.

Velden gemerkt met * zijn verplicht in te vullen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met beeldaanvraag@museumhetvalkhof.nl

Aanvraagformulier digitaal beeldmateriaal

Algemene gegevens:
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Bestelling beeldmateriaal voor eenmalig gebruik:
Invalid Input

Ongeldige invoer

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Het beeldmateriaal wordt gebruikt ten behoeve van:
Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Museum Het Valkhof