_X6G4355.jpg

random image default10

Museum Het Valkhof heeft een uitgebreide verzameling bodemvondsten uit Nijmegen en de provincie Gelderland. Ze geven een beeld van het menselijk leven in de regio, vanaf de oude steentijd, de Romeinse tijd, middeleeuwen tot en met de 19de eeuw.

Unieke Romeinse bodemvondsten

Door hun kwaliteit en diversiteit behoren de Romeinse bodemvondsten tot de top van het Nederlandse cultuurbezit. Vier eeuwen lang was Nijmegen de grootste en belangrijkste vestigingsplaats van de Romeinen in ons land. De talloze vondsten uit die tijd laten zien hoe militairen en burgers hier toen leefden.

Hoogtepunten zijn de kalkstenen godenpijler uit het begin van de jaartelling, de gezichtshelmen uit de eerste eeuw en vele topstukken van kunstnijverheid uit Romeinse graven van de eerste tot de vierde eeuw.
Enkele unieke objecten uit de  tijd van de Romeinen zijn van buiten Nijmegen en het Gelderse rivierengebied afkomstig: de bronzen portretkop van keizer Trajanus uit Xanten, de zilveren drinkbeker (kantharos) uit Stevensweert en de bronzen schildknop uit Blerick.

Bodemvondsten uit de prehistorie en middeleeuwen
De collecties bodemvondsten uit prehistorie en middeleeuwen bevatten eveneens diverse hoogtepunten, zoals de twee ‘wagengraven’ uit Wijchen en Nijmegen uit de IJzertijd, de runeninscriptie uit Tiel uit de vijfde eeuw, het ruitergraf van Nijmegen-Lent uit de zevende eeuw en kostbare sieraden uit vroegmiddeleeuwse graven uit Wijchen en Beuningen.

Naar periode onderscheiden kent de archeologische collectie vier zwaartepunten.

  • Prehistorie: grafvondsten en een grote verzameling bijlen, zwaarden en lanspunten, sieraden en aardewerk, met name uit de Jonge Steentijd (ca. 5000 - 2100 voor Chr.) en de Late Bronstijd en IJzertijd (ca. 1100 - 10 voor Chr.) uit de provincie Gelderland.
  • Romeinse tijd (ca. 10 voor Chr. - 400 na Chr.): een grote verscheidenheid aan voorwerpen uit Nijmegen en het Gelderse rivierengebied.
  • Vroege Middeleeuwen (ca. 400 - 1000 na Chr.): keramiek en glas, sieraden en wapens afkomstig uit graven en nederzettingen in de provincie Gelderland.
  • Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd (1300-1900): huisraad uit een groot aantal beerputten in de Nijmeegse binnenstad.

Bron: www.nijmegentoer.nl

Museum Het Valkhof kent zoals gezegd vele unieke stukken uit de Romeinse tijd, prehistorie en middeleeuwen. Om u nader te laten kennismaken met onze bijzondere collectie, presenteren we hier alvast een aantal topstukken. Tijdens uw bezoek aan onze archeologische collectie bent u goed voorbereid en weet u wat u echt niet mag missen in Museum Het Valkhof!

Klik op de foto voor een uitgebreide beschrijving van de collectiestukken.

pot_met_gouden_sieraad_2

 Pot met gouden sieraden

Romeinse Godenpijler in Museum Het Valkhof

Godenpijler Nijmegen

kantharos_van_stevensweert

Kantharos van Stevensweert

verzilverde_gezichtshelm

Verzilverde gezichtshelm

flesje_met_slangdraadversiering

Flesje met slangendraadversiering

runen_inscriptie

Runeninscriptie 

 

 bronsbeslag wagen
Bronsbeslag prehistorische wagen

 bronzen portretkop
Bronzen portretkop

 gordel frankische krijger
Gordelbeslag Frankische krijger

Museum Het Valkhof