DSC_0905a.jpg

random image default10

Museum Het Valkhof heeft een uitgebreide verzameling bodemvondsten uit Nijmegen en de provincie Gelderland. Ze geven een beeld van het menselijk leven in de regio, vanaf de oude steentijd, de Romeinse tijd, middeleeuwen tot en met de 19de eeuw.

Unieke Romeinse bodemvondsten

Door hun kwaliteit en diversiteit behoren de Romeinse bodemvondsten tot de top van het Nederlandse cultuurbezit. Vier eeuwen lang was Nijmegen de grootste en belangrijkste vestigingsplaats van de Romeinen in ons land. De talloze vondsten uit die tijd laten zien hoe militairen en burgers hier toen leefden.

Hoogtepunten zijn de kalkstenen godenpijler uit het begin van de jaartelling, de gezichtshelmen uit de eerste eeuw en vele topstukken van kunstnijverheid uit Romeinse graven van de eerste tot de vierde eeuw.
Enkele unieke objecten uit de  tijd van de Romeinen zijn van buiten Nijmegen en het Gelderse rivierengebied afkomstig: de bronzen portretkop van keizer Trajanus uit Xanten, de zilveren drinkbeker (kantharos) uit Stevensweert en de bronzen schildknop uit Blerick.

Bodemvondsten uit de prehistorie en middeleeuwen
De collecties bodemvondsten uit prehistorie en middeleeuwen bevatten eveneens diverse hoogtepunten, zoals de twee ‘wagengraven’ uit Wijchen en Nijmegen uit de IJzertijd, de runeninscriptie uit Tiel uit de vijfde eeuw, het ruitergraf van Nijmegen-Lent uit de zevende eeuw en kostbare sieraden uit vroegmiddeleeuwse graven uit Wijchen en Beuningen.

Naar periode onderscheiden kent de archeologische collectie vier zwaartepunten.

  • Prehistorie: grafvondsten en een grote verzameling bijlen, zwaarden en lanspunten, sieraden en aardewerk, met name uit de Jonge Steentijd (ca. 5000 - 2100 voor Chr.) en de Late Bronstijd en IJzertijd (ca. 1100 - 10 voor Chr.) uit de provincie Gelderland.
  • Romeinse tijd (ca. 10 voor Chr. - 400 na Chr.): een grote verscheidenheid aan voorwerpen uit Nijmegen en het Gelderse rivierengebied.
  • Vroege Middeleeuwen (ca. 400 - 1000 na Chr.): keramiek en glas, sieraden en wapens afkomstig uit graven en nederzettingen in de provincie Gelderland.
  • Late Middeleeuwen - Nieuwe Tijd (1300-1900): huisraad uit een groot aantal beerputten in de Nijmeegse binnenstad.

Bron: www.nijmegentoer.nl

Museum Het Valkhof