DSC_0905a.jpg

random image default10

De archeologische collectie van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Gelderland omvat vele honderdduizenden scherven en fragmenten afkomstig van meer dan duizend vindplaatsen in Gelderland.

De kerncollectie wordt gevormd door de verzameling van de voormalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Onderzoek, tegenwoordig Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze verzameling is formeel aan de provincie Gelderland in eigendom overgedragen. Onderdeel van deze verzameling is onder andere de nationale referentiecollectie van middeleeuws glas en aardewerk uit beerputten van Nijmegen en Tiel.

kan    bord

De collectie van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Gelderland omvat een groot aantal topstukken. Ze zijn tentoongesteld in Museum Het Valkhof of als bruiklenen in andere musea te bezichtigen.

Regelmatig worden er nieuwe objecten toegevoegd aan de digitale database te zien op Collectie Gelderland.

hert     fibula

Bruikleen
Museum Het Valkhof stimuleert bruiklenen aan organisaties en museale instellingen, om de collectie voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken. Bruiklenen kunnen worden aangevraagd voor bepaalde tijd met als doel de vondsten te exposeren, te onderzoeken of te gebruiken voor educatieve doeleinden.

Verdere informatie vindt u in het informatieblad bruikleen.