721T2771.jpg

random image default10

Ben Viegers Gezicht op het Valkhof vanaf de VleeshouwerstraatDe zon schijnt. Tussen de bomen is in de verte het dak van de Nicolaaskapel op het Valkhof zichtbaar. Over de steile Vleeshouwerstraat lopen mensen en op de stoep spelen kinderen. Rechts hangt een vrouw was over het hek. We zien dit schilderachtige hoekje van Nijmegen door de ogen van de Haagse schilder Ben Viegers (1886-1947). Hij kwam waarschijnlijk regelmatig op bezoek bij zijn oudere broer Matthijs, oprichter en eigenaar van kunsthandel Novio Magum.

Het sprankelende licht in het schilderij valt direct op. Deze lichtvoetigheid is kenmerkend voor het latere werk van Viegers, die geen kunstenaarsopleiding volgde maar wel een groot oeuvre achterliet. Aanvankelijk schilderde hij in de traditie van de Haagse School, met veel donkere tinten en grijstonen. Langzaam maakt hij zich echter los van deze invloed en worden zijn schilderijen veel lichter van toon.

Het is bijzonder te zien dat dit hoekje van de Vleeshouwerstraat en de Ottengas een geliefde plek voor kunstenaars en fotografen is geweest. In de collectie van het museum bewaren we bijvoorbeeld een ets van Eugène Lücker (1876-1943), die de schilderachtige straat in de winter portretteerde (zie foto 1 hieronder). Rond 1900 stond een fotograaf op precies dezelfde plek als Ben Viegers: in het Regionaal Archief vonden we een opname waar zelfs ook de was over het hek te drogen hangt (foto 2).

Het Gezicht op het Valkhof past binnen de collectie Nijmeegse schilderijen uit de eerste helft van de twintigste eeuw. De blik op de stad van Viegers sluit door de schilderachtige kwaliteit en het spelen met licht onder andere mooi aan bij de Rustende boer van Jan Toorop (foto 3). Inmiddels hangen beide schilderijen in de vaste opstelling van het museum.

Foto 1. Ets van Eugene Lucker  
Eugène Lücker

Foto 2: Foto Vleeshouwerstraat, Regionaal Archief
Foto voor bij Viegers F46545

Foto 3. Jan Toorop - Rustende boer
Jan Toorop Rustende boer

Museum Het Valkhof