721T2699.jpg

random image default10

* Het Gelders Archeologische Centrum/Museum G.M. Kam onderdeel van Museum Het Valkhof is tijdelijk gesloten om invulling te geven aan de landelijke maatregelen in de aanpak van het corona-virus. Voor een aantal zaken kunt u nog steeds terecht bij het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten.

Lees hier meer over

 

In het Gelders Archeologisch Centrum Museum G.M. Kam is het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Gelderland ondergebracht. De vondstcomplexen bevinden zich hier in de depots en tevens in een tijdelijke depotruimte bij het Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen.

NDW1     NDW

Aanleveringen van bodemvondsten
Vondstcomplexen en bijbehorende documentatie van archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd in Gelderland worden gedeponeerd in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Gelderland.

Uitgezonderd hiervan zijn vondsten en documentatie uit archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd in gemeenten die over een eigen gemeentelijk depot beschikken. Het betreft de gemeenten Arnhem, Nijmegen en Zutphen met Doesburg.

Voor de aanlevering van vondstcomplexen en onderzoeksdocumentatie gelden bijzondere richtlijnen

Selectie
In vele gevallen vindt er, voordat de vondstcomplexen aan het depot worden overgedragen, selectie plaats. Hiervoor moet met de provincie als juridisch eigenaar van de bodemvondsten contact worden opgenomen. Selectierapporten dienen altijd aan de depotbeheerder ter goedkeuring worden voorgelegd.

Verdere informatie vindt u in het informatieblad selectie.

Vondst melden?
Het Gelders Archeologisch Centrum Museum G.M. Kam adviseert bij vondstmeldingen, maar fungeert niet als meldpunt voor vondsten. Vondsten dienen gemeld te worden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Museum Het Valkhof