_X6G4355.jpg

random image default10

{tab=Intro|intro}

8 THEMA'S Klik op een van de bovenstaande kunstwerken voor meer informatie

{tab=Thema 1|thema1}

Richard Lindner
Moon over Alabama

Genot, welvaart, vrije tijd

Na de soberheid van de naoorlogse wederopbouw en de spaarzaamheid van de jaren vijftig, kwam er in het daarop volgende decennium meer ruimte voor levensvreugde. Mensen mochten weer plezier beleven en genieten van vakantie en vrije tijd. De verbeelding van het levensgevoel van de samenleving is een belangrijk thema voor de Europese Pop Art-kunstenaars. Favoriete onderwerpen zijn vrijetijdsbesteding, welvaart en consumptiecultuur, zaken die in de jaren zestig als belangrijke verworvenheden worden beschouwd.
Ogenschijnlijk stralen dergelijke voorstellingen genot en welvaart uit, maar vaak is er ook sprake van een poëtische subtiliteit en understatement. Het ‘meeslepende’ leven werd door kunstenaar kritisch bekeken. Zij plaatsten kanttekeningen bij de ongebreidelde groei van luxe en welstand.

{tab=Thema 2|thema2}

Martial Raysse
Gordon Cooper

Space Age - de ruimtevaart

De jaren zestig worden ook wel aangeduid als de Space Age, het decennium van de ontdekking van de ruimte. De Sovjet Unie en de Verenigde Staten wedijverden met elkaar om met geavanceerde raketten de ruimte te verkennen en een landing op de maan te maken. Het heelal kon worden onderzocht. Was er leven op een andere planeet? Zochten buitenaardse wezens contact met de aarde? De ruimtevaart vormde een katalysator voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën en geavanceerde materialen. Kunstenaars raakten gefascineerd door de futuristische beelden uit de kosmos en de buitenaardse vormen van raketten en ruimtevaartpakken.

{tab=Thema 3|thema3}

Derek Boshier
England's Glory

Politiek

Rond 1960 bleek Pop Art als kunststroming bij uitstek geschikt om de actualiteit centraal te stellen. Pop Art sprak in figuratieve, leesbare beelden, die condities van de moderne samenleving zichtbaar maakten. Utopie en engagement waren kernbegrippen om de beleving van de turbulente jaren zestig uit te drukken. De vooruitgang van welvaart en internationale contacten waren veelbelovend, maar er was een grote collectieve inspanning vereist om de idealen te bereiken. Europa bevond zich immers nog in de naweeën van het postkoloniale tijdperk, in Spanje en Portugal heersten nog totalitaire regimes, de Berlijnse Muur werd opgetrokken, de Koude Oorlog tussen het Westen en het Oostblok was op zijn hoogtepunt en de Vietnamoorlog escaleerde steeds verder.

{tab=Thema 4|thema4}

Mimmo Rotella
Marilyn

Iconen

De massamedia fabriceerden de perfecte beeldvorming van sterren en modellen. Films, reclame en tijdschriften bepaalden het ideaalbeeld. Marilyn Monroe werd een rolmodel voor vrouwen, doordat zij in de media werd afgebeeld als verleidelijke diva. Voor mannen deed ze zich voor als een lonkende pin-up. Ook Europa bleek gevoelig voor een sterrencultus met idolen als Marilyn Monroe, Brigitte Bardot en Mick Jagger.
In de Amerikaanse Pop Art werden deze sterren met de nodige glamour afgebeeld. Ook in de Europese tegenhanger was dit het geval, waarbij wel moet worden aangetekend dat film- en popsterren persoonlijker, kwetsbaarder en vaak met een flinke dosis ironie werden geportretteerd.

{tab=Thema 5|thema5}

Allen Jones
Neither Forget Your Legs

Iconen - diva's

Het Franse Nouveau Réalisme nam mode-advertenties als uitgangspunt om de schoonheidsregels die door de massamedia werden opgelegd onderuit te halen. Het schoonheidsideaal werd gebanaliseerd door absurde ensceneringen, onnatuurlijk felle kleuren en uitvergrote ledematen.
De anonieme modellen van de reclamewereld bevestigden de traditionele rolpatronen waarvan zij het symbool waren: de lonkende pin-up, de wulpse diva, maar ook de smetteloze huisvrouw en de keukenprinses.

{tab=Thema 6|thema6}

Woody van Amen
Retable Rouge

Assembleren - etaleren

Pop Art is een etalage voor alledaagse consumptieartikelen. Het arrangeren van de meest uiteenlopende zaken brengt het leven in de kunst. Alles wordt goed uitgebalanceerd en het levert een fraaie compositie op.
In deze assemblages gaat het de kunstenaar nadrukkelijk niet om het verbeelden van emoties of kunst met een boodschap. De verwerkte voorwerpen verwijzen vooral naar zichzelf. Zij maken in hun alledaagse verschijningsvorm deel uit van het monumentale kunstwerk.

{tab=Thema 7|thema7}

Etienne Elias
Eliane

Spiegel van het leven

Pop Art is een uitgesproken figuratieve kunstvorm. De voorstelling is leesbaar en biedt concrete aanknopingpunten. Omdat de afgebeelde taferelen meestal uit het dagelijkse leven komen en de massacultuur tonen, spreken ze direct tot de verbeelding en vormen ze een spiegel van het leven. Pop Art biedt een fascinerend beeld van alle facetten van de samenleving van de jaren zestig.
Omdat zij zelf midden in het dynamische leven staan, vertellen kunstenaars vaak boeiende persoonlijke verhalen over hun reizen, hun ervaringen en fantasieën.

{tab=Thema 8|thema8}

Arman
Combien des Marins

Anonieme Realiteit

De realiteit is waarachtig en tastbaar. Pop Art-kunstenaars verbeeldden de alledaagse realiteit zonder drama en zonder romantiek. Zij kozen juist voor de kleine, vaak poëtische motieven. Zij fixeerden als het ware de werkelijkheid. Kunst werd ingezet als bezwering om het alledaagse leven concreet en betekenisvol te maken.
Opvallend is dat Europese Pop Art-kunstenaars vaak niet de nieuwe, moderne, consumptiegoederen in hun werk toonden, maar juist gebruikte spullen; ook afval, dus afgedankte materialen. Kunstenaars onderzochten in hoeverre objecten, die geen nut meer hadden en waren afgedankt, hun identiteit behielden in een veranderde context.
De revitalisering van gebruikte voorwerpen, het kleurrijke folklorisme, overjarige technologie en nostalgische erotiek waren eerder ook al geliefde motieven in de Europese Dada-beweging en het Surrealisme.

{/tabs}