721T2771.jpg

random image default10

Bedankt voor uw aanvraag.

U ontvangt een bevestiging van de aanvraag in uw mailbox.

Thank you for your request.

You will receive a confirmation email in your mailbox.

If you want to receive images of objects from our collections, you can use the form below. Please note that fields marked by an asterisk (*) are required fields. Otherwise the form cannot be sent.

In case you want to send in two or more image requests, you can use the same form. The form below can be used for image requests for print and digital use. For print publications please fill out the actual number of copies of the print run. For digital publications please fill out: 1.

We kindly ask you to read the terms of delivery carefully.

TERMS OF DELIVERY

 1. For single use of images of art works and objects from Museum Het Valkhof’s collection no costs will be charged, unless a new image has to be made. In this case the applicant will be contacted by email.
 2. The delivery period for regular orders is three weeks, counted from the date of receipt of the application form.
 3. On publication or other public use of the image(s), the source must always be mentioned as follows: Museum Het Valkhof, Nijmegen.
 4. Permission is granted for once-only use of the delivered image, as described in the order. A new copyright license is required for reprints or when the image is used for purposes other than those described in the order.
 5. A reference copy of the publication in which the requested image(s) appear must be sent a.s.a.p. to the librarian of Museum Het Valkhof, Postbus 1474, 6501 BL Nijmegen, The Netherlands.
 6. On placing an order for a photo, the customer agrees to the above-mentioned terms of delivery and the fees charged by Museum Het Valkhof.

For questions on the terms of delivery please contact beeldaanvraag@museumhetvalkhof.nl 

Image request form
 1. General information:
 2. Name institution
  Invalid Input
 3. Contact person(*)
  Invalid Input
 4. Address(*)
  Invalid Input
 5. Postal Code(*)
  Invalid Input
 6. Town(*)
  Invalid Input
 7. Country(*)
  Invalid Input
 8. Email address(*)
  Invalid Input
 9. Phone number(*)
  Invalid Input
 10. Image request for single use:
 11. How many Inventory numbers would you like to order?
  Invalid Input
 12. Inventory number
  Invalid Input
 13. Inventory number
  Invalid Input
 14. Inventory number
  Invalid Input
 15. Inventory number
  Invalid Input
 16. Inventory number
  Invalid Input
 17. Inventory number
  Invalid Input
 18. Inventory number
  Invalid Input
 19. Inventory number
  Invalid Input
 20. Inventory number
  Invalid Input
 21. Inventory number
  Invalid Input
 22. Description(*)
  Invalid Input
 23. Reference
  Invalid Input
 24. The image(s) will be used for:
 25. Author(*)
  Invalid Input
 26. Title of the publication
  Invalid Input
 27. Publisher
  Invalid Input
 28. Print run(*)
  Invalid Input
 29. Date of publication(*)
  Ongeldige invoer
 30. Special wishes or remarks
  Invalid Input
 31. Invalid Input

Voor het aanvragen van digitaal beeldmateriaal van kunstwerken en objecten uit de collecties van Museum Het Valkhof kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. Het is noodzakelijk dat u in ieder invulveld met een * daadwerkelijk tekst plaatst. Anders krijgt u een melding dat het formulier niet verzonden kan worden.  Mocht u meerdere beeldaanvragen willen doen, dan kan dat via hetzelfde formulier.

Het onderstaand formulier is bedoeld voor beeldaanvragen voor zowel gebruik in print publicaties als in digitale publicaties. Voor print publicaties kunt u het aantal exemplaren van de oplage invullen. Voor digitale publicaties kunt u bij oplage 1 invullen.

Om misverstanden te voorkomen vragen wij u onderstaande leveringsvoorwaarden vooraf goed te lezen.

LEVERINGSVOORWAARDEN

1. Voor het eenmalig gebruik van beeldmateriaal van Museum Het Valkhof worden geen kosten in rekening gebracht, tenzij er een nieuwe opname moet worden gemaakt. In dat geval zal daarover eerst per email contact worden opgenomen met de aanvrager.

2. De leveringstermijn voor bestellingen is minimaal drie weken, gerekend vanaf de datum van ontvangst van het aanvraagformulier.

3. Bij publicatie of ander openbaar gebruik van het beeldmateriaal dient als herkomst altijd te worden vermeld: Museum Het Valkhof, Nijmegen

4. Bij publicatie wordt toestemming verleend voor eenmalig gebruik van het geleverde beeldmateriaal door de aanvrager, zoals omschreven in de bestelling. Voor herpublicatie of gebruik voor andere doeleinden dient altijd opnieuw toestemming te worden gevraagd.

5. Een bewijsexemplaar van de publicatie waarvoor beeldmateriaal is aangevraagd dient zo spoedig mogelijk na verschijnen te worden toegezonden aan de bibliothecaris van Museum Het Valkhof, Postbus 1474, 6501 BL Nijmegen.

6. Door het indienen van een bestelling wordt de besteller geacht akkoord te zijn gegaan met bovengenoemde leveringsvoorwaarden.

NB: Er wordt geen beeldmateriaal ter beschikking gesteld t.b.v. werkstukken voor het basis- en voortgezet onderwijs. Daarvoor verwijzen wij graag naar: http://www.museumhetvalkhof.nl/collecties/zoeken-in-de-collectie.html en http://www.museumhetvalkhof.nl/onderwijs-a/spreekbeurtwerkstuk.html

NB:Niet al het beeldmateriaal is vrij van auteursrechten. Voor afbeeldingen van objecten uit de collectie moderne kunst kan er sprake zijn van auteursrecht. De gebruiker dient hiervoor zelf contact op te nemen met Pictoright (www.pictoright.nl)  in Nederland of met de betreffende belanghebbende om het gebruiksrecht te regelen. Pas na ontvangst van de schriftelijke toestemming kan de aanvraag in behandeling worden genomen.

Velden gemerkt met * zijn verplicht in te vullen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met beeldaanvraag@museumhetvalkhof.nl

Aanvraagformulier digitaal beeldmateriaal
 1. Algemene gegevens:
 2. Naam instelling
  Ongeldige invoer
 3. Naam aanvrager(*)
  Ongeldige invoer
 4. Adres(*)
  Ongeldige invoer
 5. Postcode(*)
  Ongeldige invoer
 6. Plaats(*)
  Ongeldige invoer
 7. E-mailadres(*)
  Ongeldige invoer
 8. Telefoonnummer(*)
 9. Bestelling beeldmateriaal voor eenmalig gebruik:
 10. Hoeveel inventarisnummers wilt u aanvragen
  Invalid Input
 11. Inventarisnummer
  Ongeldige invoer
 12. Inventarisnummer
  Invalid Input
 13. Inventarisnummer
  Invalid Input
 14. Inventarisnummer
  Invalid Input
 15. Inventarisnummer
  Invalid Input
 16. Inventarisnummer
  Invalid Input
 17. Inventarisnummer
  Invalid Input
 18. Inventarisnummer
  Invalid Input
 19. Inventarisnummer
  Invalid Input
 20. Inventarisnummer
  Invalid Input
 21. Omschrijving(*)
  Ongeldige invoer
 22. Literatuurverwijzing
  Ongeldige invoer
 23. Het beeldmateriaal wordt gebruikt ten behoeve van:
 24. Auteur(s)(*)
  Ongeldige invoer
 25. Titel publicatie
  Ongeldige invoer
 26. Uitgever
  Ongeldige invoer
 27. Oplage(*)
  Ongeldige invoer
 28. Datum verschijnen(*)
  Ongeldige invoer
 29. Speciale wensen of opmerkingen(*)
  Ongeldige invoer
 30. Ongeldige invoer