_X6G4355.jpg

random image default10

Museum Het Valkhof kan zijn doelstellingen en ambities alleen realiseren in nauwe samenwerking met: subsidiegevers:

  • de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland
  • bruikleengevers: Nederlandse en buitenlandse musea
  • kennispartners: de Radboud Universiteit en andere kennisinstituten in binnen- en buitenland
  • partnerorganisaties in Nijmegen, regionaal, landelijk en internationaal
  • sponsors, fondsen, Vrienden en donateurs, zowel lokaal als regionaal en landelijk.