721T2771.jpg

random image default10

Naam van de instelling: Stichting Museum Het Valkhof - Kam

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer: 804803523

Postadres: Postbus 1474, 6501 BL Nijmegen
Bezoekadres: 
Kelfkensbos59, 6511 TB Nijmegen

een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI: 
Het doel staat omschreven in artikel 2 van de statuten. 

Hoofdlijnen van het beleidsplan:
Het beleidsplan vindt u hier

Namen en functies van de bestuurders: 
Ing. Adelheid Ponsioen, voorzitter
Gert Prick, algemeen lid
Mr Wilbert Gitmans, algemeen lid
Drs. Roland J.X. Wanders, algemeen lid
Jan Westerhof, algemeen lid

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Zie jaarverslag 

Financiële verantwoording:
Zie financieel jaarverslag

Draagt u Museum Het Valkhof een warm hart toe en wilt u ons steunen? Dat kan in de vorm van een schenking of een nalatenschap.
Museum Het Valkhof heeft van de Belastingdienst een ANBI-status gekregen en hoeft daarom geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Er zijn nog meer fiscale voordelen aan verbonden: donateurs kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Schenkingen

 U kunt zowel een financiële schenking doen als een schenking in goederen, bijvoorbeeld een kunstobject, passend in onze collectie.

Nalatenschap

Er kan een kunstwerk, passend in onze collectie, of bedrag worden nagelaten aan Museum Het Valkhof door middel van een bepaling in het testament. 

Mocht u meer willen weten over de fiscale aspecten en de procedure rondom schenkingen/nalatenschappen of heeft u nog een andere vraag? Dan kunt u contact opnemen met het museum voor nadere informatie of voor een gesprek met de directeur a.i. Jan van Laarhoven. Hij helpt u graag verder.