721T2771.jpg

random image default10

Naam van de instelling: Stichting Museum Het Valkhof - Kam

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer: 804803523

Postadres: Postbus 1474, 6501 BL Nijmegen
Bezoekadres: 
Kelfkensbos59, 6511 TB Nijmegen

een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI: 
Het doel staat omschreven in artikel 2 van de statuten. 

Hoofdlijnen van het beleidsplan:
Het beleidsplan vindt u hier

Namen en functies van de bestuurders: 
Ing. Adelheid Ponsioen, voorzitter
Gert Prick, algemeen lid
Mr Wilbert Gitmans, algemeen lid

Beloningsbeleid: 
bestuur: onbezoldigd
directie en personeel: Museum CAO

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Zie jaarverslag 

Financiële verantwoording:
Zie financieel jaarverslag