721T2699.jpg

random image default10

Museum Het Valkhof draagt met een indrukwekkende collectie het verhaal van ruim 5000 jaar geschiedenis uit. We willen aan een zo breed en divers mogelijk publiek laten zien hoe kunst en cultuur ons wereldbeeld kleuren. Met het heden als vertrekpunt onderzoeken we thema’s die ons als individu en als collectief vormen en inspireren. Een enthousiast team van circa 30 vaste medewerkers en 100 vrijwilligers en freelancers maakt jaarlijks een aansprekend programma voor alle generaties. ‘De gebroeders Van Limburg’, ‘High Tech Romeinen' en ‘Herculaneum’ zijn enkele succesvolle voorbeelden uit het verleden. Op dit moment trekt de tentoonstelling ‘Ik, Maria van Gelre’ grote aantallen bezoekers.

Museum Het Valkhof is gevestigd in een spraakmakend gebouw, een ontwerp van Ben van Berkel, aan het Valkhofpark; het historische hart van Nijmegen. Museum Het Valkhof voelt zich verbonden met de stad Nijmegen en de samenleving, is samenwerkingsgericht en zoekt het experiment in publieksbenaderingen en presentatievormen.

In het Gelders Archeologisch Centrum vervult het museum bovendien bijzondere taken op het gebied van de Gelderse archeologie: het beheert er het provinciaal depot voor bodemvondsten en fungeert als informatiecentrum voor de archeologie van Gelderland.

De organisatie vernieuwt en werktaan een toekomstbestendig, publieksgericht museum met landelijke uitstraling en internationale allure. 

Wij zijn op zoek naar:

Conservator Archeologie
Rondleider

Van 1 september 2019 tot en met 31 december 2019: 24 uur/week
Vanaf 1 januari 2020 32 uur/week

Als conservator ben je een enthousiaste intermediair tussen de archeologische collectie van Museum Het Valkhof en de samenleving: je maakt de vertaalslag tussen objecten van toen en mensen van nu. Het maken van sprankelende tentoonstellingen is voor de conservatoren van Museum Het Valkhof het belangrijkste aandachtsgebied; voor archeologie ligt de nadruk op de collectie van de Romeinse tijd in Nederland. Daarnaast draag je zorg voor het verzamelen en ontzamelen van de archeologische collectie van het museum, en voor de inhoudelijke ontsluiting daarvan. Bovendien representeer je het museum in relevante netwerken.

De Conservator archeologie ontvangt hiërarchisch leiding van het Hoofd Collectie en werkt nauw samen met de andere medewerkers van de afdeling Collectie en van de afdeling Presentatie en Publiek.

Als rondleider geef je aan schoolgroepen schervenworkshops in het Archeolab en rondleidingen door de archeologische collectie. Het Archeolab is een nieuw laboratorium waar leerlingen kennis maken met verschillende facetten van het archeologisch onderzoek. Niet alleen om te kijken, maar ook door zelf aan de slag te gaan met echt vondstenmateriaal.

De Rondleider ontvangt hiërarchisch leiding van de Manager publieksservice en werkt nauw samen met de medewerkers van de afdeling Educatie & Activiteiten en de rondleiders.

Tot je taken behoren onder meer:

  • Het geven van rondleidingen aan met name schoolgroepen door de vaste presentaties;
  • Het geven van schervenworkshops.