noord-zijde.jpg

random image default10

De Vereniging Vrienden van Museum Het Valkhof wil belangstelling wekken voor het museum. We willen de belangen van het museum behartigen en aankopen mogelijk maken, via de Stichting Paul Guyot. In de museumwinkel werken vrijwilligers van onze vereniging.

Als Vriend van Museum Het Valkhof heeft u de volgende voordelen:

 • Gratis toegang tot Museum Het Valkhof (exclusief eventuele toeslagen)
 • Uitnodigingen voor exclusieve rondleidingen en lezingen
 • Speciale kortingen in de museumwinkel
 • Viermaal per jaar de Vriendennieuwsbrief thuisgestuurd
 • Gratis de publicaties in de reeks Museumstukken 
 • Mogelijkheid deel te nemen aan excursies/reizen naar musea in binnen- en buitenland 

U kunt al lid worden vanaf 42,50 per jaar. U vindt hier alle informatie over prijzen en een inschrijfformulier. Van harte welkom in onze Vriendenkring!

Lees hier de Privacyverklaring van de Vriendenvereniging.

Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus staan er voor Vrienden momenteel geen nieuwe activiteiten op de agenda. Zodra hier verandering in komt, stellen wij u daarvan op de hoogte.

Vier keer per jaar geeft de Vereniging van Vrienden van Museum Het Valkhof een nieuwsbrief uit. Daarin leest u over onze Vriendenactiviteiten en de aankopen van de Stichting Paul Guyot. Er is een overzicht van tentoonstellingen, evenementen en andere actviteiten in het museum. In iedere Nieuwsbrief komt een medewerker van Museum Het Valkhof aan het woord. Zo krijgt u steeds een kijkje achter de schermen van het museum. Regelmatig verrassen we de Vrienden met bijzondere kortingsacties.

Als Vriend ontvangt u de Nieuwsbrief thuis en leest u als eerste het nieuws.

Nog geen vriend, maar wel interesse?
De meest actuele Nieuwsbrief is gratis verkrijgbaar in het museum in de Vriendenzuil (bij de ingang van het museumcafé) of hieronder te downloaden.

Nieuwsbrief mei 2021
Nieuwsbrief februari 2021
Nieuwsbrief november 2020
Nieuwsbrief februari 2020
Nieuwsbrief november 2019
Nieuwsbrief augustus 2019
Nieuwsbrief mei 2019
Nieuwsbrief februari 2019
Nieuwsbrief november 2018
Nieuwsbrief augustus 2018

Culturele ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling)

Naam instelling
Vereniging Vrienden van Museum Het Valkhof.

Fysiek- en postadres
Kelfkensbos 59, 6511 TB Nijmegen.
Postbus 1474, 6501 BL Nijmegen.

Kamer van Koophandel 40145631
RSINnummer: 8067.13.045

Beschrijving doelstelling
Volgens de statuten is het doel van de vereniging:

A - het bevorderen van de daadwerkelijke belangstelling voor Museum Het Valkhof;
B - het behartigen van de belangen van het museum in overleg met het bestuur/directie van
het museum;
C - de ondersteuning van de activiteiten van het museum;
D - het bevorderen van de instandhouding en uitbreiding van de collectie van het museum;
E - het behartigen van de belangen van oude en moderne kunst, en van archeologie, met
name in Gelderland;
F - fondsenwerving in het kader van het bovenstaande.

Hieronder vindt u het Jaarverslag over 2019

Jaarverslag 2019

Hieronder vindt u het Jaarverslag over 2018
Jaarverslag 2018

Hieronder vindt u het Jaarverslag over 2017
Jaarverslag 2017

 
Het verslag van de ALV 2019 vindt u hieronder
Het verslag van de ALV 2018 vindt u hieronder
Verslag Vriendendag
Het financieel verslag over het kalenderjaar 2019 vindt u hieronder.

Financieel verslag 2019 en begroting 2020

Het financieel verslag over het kalenderjaar 2018 vindt u hieronder.
Financieel verslag 2018 en begroting 2019

Het financieel verslag over het kalenderjaar 2017 vindt u hier hieronder.
Financieel verslag 2017 en begroting 2018

 • Persoonlijk lidmaatschap € 42,50,- per jaar
 • Jongerenlidmaatschap t/m 30 jaar € 25,- per jaar
 • Gezinslidmaatschap € 55,- per gezin per jaar (kinderen tot 18 jaar inbegrepen)
 • Lidmaatschap voor het leven € 650,- p.p.
 • GezinsLidmaatschap voor het leven € 825,-
 • Lidmaatschap voor het leven 65+ € 500,- p.p.
 • Gezinslidmaatschap voor het leven 65+ € 650,- 

U kunt zich hier aanmelden als vriend. Welkom! 

Stichting Paul Guyot - doelstellingen
Is opgericht op 30 december 1997 met de volgende doelstellingen:

a. het vormen en beheren van een verzameling kunstwerken en kunstnijverheidsproducten met betrekking tot de stad Nijmegen en de regio;
b. het in langdurig bruikleen afstaan van deze collectie aan de Stichting Museum Het Valkhof Kunst en Archeologie te Nijmegen;
c. het steunen van de verzamelactiviteit van genoemd museum.

De stichting heeft de ANBI-status.

Bestuurlijke organisatie
De Stichting Paul Guyot is - bestuurlijk - direct verbonden met de vereniging van vrienden van Museum Het Valkhof.

Bestuur
H.C. Begheyn, voorzitter/penningmeester
M.L.A.J. Hoppenbrouwers, secretaris (tot 9 maart 2019)
R. van Bruggen (met ingang van 9 maart 2019)
M.G.F. Schrover
De functie van secretaris moet nog worden ingevuld.

Adres Stichting Paul Guyot
Kelfkensbos 59
6511 TB Nijmegen

RSIN of fiscaal nummer
806914373

Beloningsbeleid
Het bestuur geniet geen beloning. De door het bestuur gemaakte kosten worden vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
In 2015 kocht de stichting een vijzel aan. Hiervoor werd een lening door de Vrienden verstrekt. Deze wordt in 2019 afgelost. In 2016 schonk de heer Henk Hoeks een schilderij van Toon Teeken, genaamd Figuur M.B. In 2018 kocht de stichting een Romeins beeldje van een Steigerend paard aan.

Beleid Stichting Paul Guyot
De stichting ontvangt van de Vereniging Vrienden van Museum Het Valkhof jaarlijks een schenking en incidenteel ook andere schenkingen. Daarmee verzamelt de stichting vooral zilveren voorwerpen, vervaardigd door een “Nijmeegse” edelsmid; incidenteel worden andere aankopen gedaan en wordt bijgedragen aan aankopen door het museum. De aankopen worden in bruikleen gegeven aan het museum Het Valkhof.
De stichting streeft ernaar dat aankopen tentoongesteld worden in het museum; door het grote aantal bruiklenen is dat niet altijd vanzelfsprekend.

Financieel overzicht 2018
Download hier de balans per 31 december 2018 en de rekening van baten en lasten 2018.

De Stichting Paul Guyot ontvangt van de Vereniging Vrienden van Museum Het Valkhof jaarlijks een schenking en incidenteel ook andere schenkingen. Daarmee verzamelt de stichting vooral zilveren voorwerpen, vervaardigd door een “Nijmeegse” edelsmid; incidenteel worden andere aankopen gedaan en wordt bijgedragen aan aankopen door het museum. De aankopen worden in bruikleen gegeven aan het Museum Het Valkhof.

De Stichting Paul Guyot streeft ernaar dat aankopen tentoongesteld worden in het museum; door het grote aantal bruiklenen is dat niet altijd vanzelfsprekend.

Hieronder vindt u beschrijvingen van een aantal objecten dat is aangekocht.

Museum Het Valkhof