721T2699.jpg

random image default10

Stichting Paul Guyot - doelstellingen
Is opgericht op 30 december 1997 met de volgende doelstellingen:

a. het vormen en beheren van een verzameling kunstwerken en kunstnijverheidsproducten met betrekking tot de stad Nijmegen en de regio;
b. het in langdurig bruikleen afstaan van deze collectie aan de Stichting Museum Het Valkhof Kunst en Archeologie te Nijmegen;
c. het steunen van de verzamelactiviteit van genoemd museum.

De stichting heeft de ANBI-status.

Bestuurlijke organisatie
De Stichting Paul Guyot is - bestuurlijk - direct verbonden met de vereniging van vrienden van Museum Het Valkhof.

Bestuur
H.C. Begheyn, voorzitter/penningmeester
M.L.A.J. Hoppenbrouwers, secretaris (tot 9 maart 2019)
R. van Bruggen (met ingang van 9 maart 2019)
M.G.F. Schrover
De functie van secretaris moet nog worden ingevuld.

Adres Stichting Paul Guyot
Kelfkensbos 59
6511 TB Nijmegen

RSIN of fiscaal nummer
806914373

Beloningsbeleid
Het bestuur geniet geen beloning. De door het bestuur gemaakte kosten worden vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
In 2015 kocht de stichting een vijzel aan. Hiervoor werd een lening door de Vrienden verstrekt. Deze wordt in 2019 afgelost. In 2016 schonk de heer Henk Hoeks een schilderij van Toon Teeken, genaamd Figuur M.B. In 2018 kocht de stichting een Romeins beeldje van een Steigerend paard aan.

Beleid Stichting Paul Guyot
De stichting ontvangt van de Vereniging Vrienden van Museum Het Valkhof jaarlijks een schenking en incidenteel ook andere schenkingen. Daarmee verzamelt de stichting vooral zilveren voorwerpen, vervaardigd door een “Nijmeegse” edelsmid; incidenteel worden andere aankopen gedaan en wordt bijgedragen aan aankopen door het museum. De aankopen worden in bruikleen gegeven aan het museum Het Valkhof.
De stichting streeft ernaar dat aankopen tentoongesteld worden in het museum; door het grote aantal bruiklenen is dat niet altijd vanzelfsprekend.

Financieel overzicht 2018
Download hier de balans per 31 december 2018 en de rekening van baten en lasten 2018.

Museum Het Valkhof