Tickets

Privacy statement

  1. Privacy statement

Privacy statement

Privacy Statement Valkhof Museum-Kam
18 mei 2018

Voor Valkhof Museum - KAM is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Volgens wet- en regelgeving
Valkhof Museum - KAM houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: Stichting Valkhof Museum - KAM, Nijmegen. De handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens van deze nieuwe Europese regelgeving treedt op 25 mei 2018 definitief in werking en is dan rechtstreeks van toepassing op onze gegevensverwerking.

Onze dienstverlening
Indien u via deze website aangeeft informatie te willen ontvangen stemt u ermee in dat Valkhof Museum - KAM u van tijd tot tijd informeert over zijn activiteiten en door het museum aangeboden producten. Daarbij zal ten allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat u geen prijs stelt op verdere toezending van informatie. Indien u geen informatie van Valkhof Museum - KAM meer wenst te ontvangen, kunt u deze toezending op ieder moment stoppen door een e-mail te sturen naar redactie@valkhofmuseum.nl.

Valkhof Museum - KAM geeft geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat museum Het Valkhof - KAM derden inschakelt voor het uitvoeren van bepaalde diensten. In dit kader zullen bepaalde persoonsgegevens aan derden moeten worden verstrekt. Dit zal uitsluitend voor het gestelde doel plaatsvinden en deze derden zullen de gegevens op een even vertrouwelijke wijze dienen te behandelen als museum Het Valkhof – KAM dat doet.

Valkhof Museum - KAM verzamelt geen namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens, tenzij dergelijke gegevens vrijwillig door de bezoeker van deze website verstrekt zijn. Alle informatie betreffende uw relevante persoonlijke gegevens zullen (volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG) in onze gegevensverzameling geregistreerd worden. Als u gebruik maakt van onze site slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke URL u komt, naar welke URL u toe gaat, welke browser u gebruikt en uw IP-adres. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze site en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker.

Aansprakelijkheid
Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Valkhof Museum - KAM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Valkhof Museum behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Valkhof Museum - KAM of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Valkhof Museum - KAM en vrijwaren het museum derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Valkhof Museum- KAM worden verveelvoudigd. Mocht Valkhof Museum-KAM op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft het museum het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Gebruik van cookies
Sinds juni 2012 zijn wij volgens Europese richtlijnen verplicht om onze websitebezoekers toestemming te laten geven om cookies te mogen plaatsen op hun computer. Op deze manier krijgt de bezoeker controle over de informatie die hij/zij afstaat. Dit moet zorgen voor meer (online) privacy.

Een cookie dient om het navigeren en het invullen van formulieren te vergemakkelijken of om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Maar ook om het gebruik van de website te analyseren: om bij te houden hoeveel bezoekers een bepaalde pagina bezoeken.

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Functionele cookies
Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van de website. Zonder deze cookies werken (delen van) de websites niet. Functionele cookies mogen zonder uw toestemming worden geplaatst.

De niet-functionele cookies die deze website gebruikt zijn:
Google Analytics
Valkhof Museum - KAM gebruikt cookies om webstatistieken (Google Analytics) bij te houden. Dit is informatie over bijvoorbeeld hoeveel bezoekers de website bezoeken, welke pagina's ze bekijken, waar ze vandaan komen en waar ze op klikken, welke browser en schermresolutie ze gebruiken. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker. Analytics cookies mogen zonder voorafgaande toestemming worden geplaatst.

Blokkeren van cookies
De meeste internetbrowsers kunnen zo ingesteld worden dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt. Houdt u er rekening mee dat bepaalde delen van de website niet of niet optimaal zullen functioneren wanneer u cookies blokkeert. De manier waarop u cookies uit kunt schakelen verschilt per browser.

Achteraf verwijderen cookies
Na het bezoek aan de website kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer te verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser. Kijk voor een stappenplan bijvoorbeeld naar wat de Consumentenbond hierover zegt.

Creditcardbetalingen
Om creditcardbetalingen bij ons zo veilig mogelijk te maken wordt alle informatie in versleutelde vorm verzonden met gebruik van SSL. Dit betekent dat de informatie door een beveiligde verbinding wordt verstuurd en dat uw creditcardgegevens niet door externe partijen gezien kunnen worden.

Voor creditcardbetalingen werken we samen met een geautoriseerde betalingspartner die ons direct bij de bank laat controleren of de creditcard geldig is voor aankopen. Onze betalingspartner verwerkt uw creditcardgegevens op de juiste wijze zoals vastgelegd in de Internationale veiligheidsstandaard PCI DSS, ontwikkeld door creditcardorganisaties VISA, MasterCard, Diners en American Express. Dit betekent dat uw creditcardgegevens volgens de hoogste veiligheidsstandaard verwerkt worden. Als u met een creditcard betaalt, behouden we ons het recht voor een identiteitscontrole uit te voeren.

Kennisneming van uw gegevens
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, neem dan contact op met de afdeling marketing en communicatie.

Wijziging Privacy Statement
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.  

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.

Terug naar vorige Pas de cookie instellingen aan naar jouw voorkeur.