721T2771.jpg

random image default10

banner maria van gelreLaatste kans: te zien t/m 6 januari 2019

Maak kennis met Maria van Gelre, de Máxima van de 15de eeuw! Ontdek haar prachtig geïllustreerde gebedenboek, één van de grootste middeleeuwse kunstschatten uit Nederland. De tentoonstelling neemt je mee op reis door het leven van Maria van Gelre aan de hand van ruim 100 (kunst)objecten. 
 
Vele artistieke topstukken uit internationale collecties zijn nog niet eerder in Nederland tentoongesteld. Het hoogtepunt vormt een selectie van 40* speciaal voor de tentoonstelling gerestaureerde pagina’s uit haar omvangrijke gebedenboek, dat grotendeels in de Staatsbibliotheek van Berlijn wordt bewaard en gezien zijn kwetsbaarheid zelden wordt uitgeleend. Deze eerste grote tentoonstelling over Maria van Gelre is gebaseerd op nieuw, multidisciplinair onderzoek naar het leven van deze haast moderne, zelfbewuste middeleeuwse vorstin.
 

13 oktober 2018 t/m 3 februari 2019carousel1

Seet van Hout werkt al maanden aan de voorbereidingen van haar monumentale installatie BACKUP, die vanaf 13 oktober in de patio van Museum Het Valkhof te zien is. In het werk verbeeldt ze de complexiteit van het geheugen: hoe chaos en structuur elkaar afwisselen en hoe we herinneren en vergeten.

De installatie is opgebouwd uit grote rollen katoen met daarop geborduurde tekstfragmenten, gedichten, nieuwsberichten en artikelen die allemaal over het geheugen gaan. Sommige teksten bieden een blik in het geheugen van de kunstenaar: van Hout verwerkte ook fragmenten uit haar dagboeken. 

Iedere woensdag is zij in het museum aan het werk, waar de bezoeker met eigen ogen haar proces kan volgen en vragen kan stellen.

t/m 6 januari 2019

‘Alles wat beweegt verandert’
Armando

De in juli van dit jaar overleden kunstenaar Armando (1929-2018) was schilder, beeldhouwer, schrijver, dichter, journalist, violist, acteur en zoals hij het zelf zei: ‘een niet onverdienstelijk bokser’. De veelzijdige artiest bleef tot op hoge leeftijd bezig, gedreven door de drang om steeds weer iets nieuws te scheppen.

De belangrijkste thema’s in zijn werk komen voort uit zijn jeugdjaren in Amersfoort, waar hij de Tweede Wereldoorlog meemaakte. Hij bracht veel tijd door in de bossen vlakbij de stad, waar destijds het ‘Durchgangslager’ Kamp Amersfoort gevestigd was. De wreedheden die zich daar afspeelden, maakten een blijvend diepe indruk op hem.

Banner website sieradent/m eind 2019

Museum Het Valkhof laat de mooiste stukken uit haar collectie sieraden uit prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen zien. Te zien is met hoeveel oog voor detail sommige juweeltjes gemaakt zijn en duidelijk wordt hoe onze liefde voor sieraden geworteld is in vroeger tijden.

Sieraden zijn waarschijnlijk zo oud als de mensheid zelf. Het is een manier om jezelf te onderscheiden of om macht uit te stralen. Gouden sieraden, bij uitstek statusdragers, komen in Gelderland al voor vanaf 2300 voor Chr., maar blijven tot de Romeinse tijd zeer zeldzaam. Ze duiden vaak op contacten met andere volkeren, bijvoorbeeld binnen het Keltische gebied, waar netwerken werden gecreëerd via het uitwisselen van kostbare geschenken.

archeolab katrollenHet verhaal van de archeologie vormt de kern van het ArcheoLab. Hoe gaat een opgraving in zijn werk? Welke stappen zijn nodig om een bodemvondst bloot te leggen en welke technische middelen zijn daarvoor nodig? En wat gebeurt er ná een opgraving?

In het ArcheoLab help je puzzelen aan het verleden van Nijmegen. Ervaring is niet nodig, schuif aan. Er zijn regelmatig vrijwilligers aan het werk die uitleg geven.Wilt u zeker weten of er iemand is als u komt? Neem dan van te voren contact op met de receptie van het museum.

Romeinen ontdekken
Een deel van het ArcheoLab is gewijd aan de Romeinen. Bouw een boog zonder cement te gebruiken, schiet met een katapult of word architect van je eigen Romeinse stad. Op ontdekkingstocht bij de Romeinen ervaar je hoe wij hun technieken vandaag de dag nog steeds gebruiken.

Potje van Lent

In Museum Het Valkhof is een zeer bijzondere archeologische vondst te zien: een miniatuurpotje uit de vroege ijzertijd (800-500 voor Chr.) met rondom cryptische tekens. Het potje werd gevonden tijdens opgravingen in Nijmegen-Lent, en is uniek voor het hele Europese gebied ten noorden van de Alpen vanwege de cryptische inscripties. Schrijven deed men destijds namelijk alleen in het gebied rond de Middellandse Zee.

Het  is een raadsel wie dit pseudo-schrift meer dan 2500 jaar geleden aanbracht op het potje en met welke bedoeling. Of de inscripties als schrift bedoeld waren en wat deze betekenen, is nog een open vraag. Hoewel ze overeenkomst vertonen met tekens uit vroege Zuid-Europese alfabetten, heeft vermoedelijk iemand met beperkte kennis van dit schrift de tekens op dit potje aangebracht. Of het een streekbewoner of een hier neergestreken vreemdeling was, is niet te zeggen.

Het unieke potje is voorlopig te zien op de benedenverdieping van het museum (bij het ArcheoLab), en dankzij een 3D-print óók te voelen.

muntschat geheel webVanaf juni 2017 is in Museum Het Valkhof een unieke gouden Romeinse schat te bewonderen. De schat zal rond 460 na Chr. zijn begraven, niet lang vóór de definitieve val van het West-Romeinse rijk in 476. Detectorzoekers vonden het goud in een boomgaard in de Betuwe en seinden professionele archeologen in. Daarop volgde een kleine opgraving. Bijzonder is dat de vinders en de grondeigenaar de goudschat in langdurig bruikleen afstaan aan Museum Het Valkhof, zodat iedereen deze bijzondere vondst komende jaren kan bekijken.

De vondst
In het Gelderse Lienden (gemeente Buren) vonden detectorzoekers tussen 2012 en 2016 in totaal 31 gouden munten (solidi) uit de laat-Romeinse tijd. Zij meldden deze vondst aan archeologen van de Vrije Universiteit in Amsterdam.
In 2016 volgde daarop een kleine opgraving, waarbij de vindplaats nader werd onderzocht. Er werden graven aangetroffen uit de Midden-Bronstijd, ca. 1800 voor Chr.
De muntschat lijkt in een tijd van crisis begraven te zijn op een goed herkenbaar punt in het landschap, om later makkelijk terug te vinden. Mogelijk was die plek een toen nog zichtbare grafheuvel uit de Midden-Bronstijd.

Topstukken oude kunst stef verstraaten 39A2677 webTrots op het verleden van Nijmegen staat aan de basis van de collectie oude kunst en cultuurgeschiedenis van Museum Het Valkhof: het verleden van deze bijzondere oude stad aan de Waal inspireerde het stadsbestuur al in de zeventiende eeuw tot opdrachten aan verschillende kunstenaars en ook tot het aanleggen van een stedelijke verzameling ‘oudheden’.

Uit deze collectie presenteert het museum nu een ruime selectie kunst uit de zeventiende tot en met de twintigste eeuw: van de beroemde geschilderde stadsplattegrond uit 1668-1669 door Hendrik Feltman tot het gezicht op Nijmegen van Eugène Lücker, van de zeventiende-eeuwse schandton waarmee overspelige mannen door de stad moesten lopen tot de brieventas van een officier in dienst van Napoleon, van een achttiende-eeuws familieportret van een burgemeestersgezin tot een in Nijmegen gebruikte sleepkoets uit de negentiende eeuw. Ook zelden getoonde kleine sculpturen en gebruiksvoorwerpen hebben een plaats in de opstelling.

Museum Het Valkhof heeft een uitgebreide verzameling bodemvondsten uit Nijmegen en de provincie Gelderland. Ze geven een beeld van het menselijk leven in de regio, vanaf de oude steentijd, de Romeinse tijd, middeleeuwen tot en met de 19de eeuw.

Unieke Romeinse bodemvondsten
Door hun kwaliteit en diversiteit behoren de Romeinse bodemvondsten tot de top van het Nederlandse cultuurbezit. Vier eeuwen lang was Nijmegen de grootste en belangrijkste vestigingsplaats van de Romeinen in ons land. De talloze vondsten uit die tijd laten zien hoe militairen en burgers hier toen leefden.

Hoogtepunten zijn de kalkstenen godenpijler uit het begin van de jaartelling, de gezichtshelmen uit de eerste eeuw en vele topstukken van kunstnijverheid uit Romeinse graven van de eerste tot de vierde eeuw.

Enkele unieke objecten uit de  tijd van de Romeinen zijn van buiten Nijmegen en het Gelderse rivierengebied afkomstig: de bronzen portretkop van keizer Trajanus uit Xanten, de zilveren drinkbeker (kantharos) uit Stevensweert en de bronzen schildknop uit Blerick.

.

Welkom bij Museum Het Valkhof

Museum Het Valkhof
Radboud Universiteit