_X6G4355.jpg

random image default10

kerkje van Luckertje voor webje28 oktober 2017 t/m 4 februari 2018

Kerken en hun bijbehorende kerktorens bepalen al eeuwenlang de skyline van verschillende steden in Nederland en zijn daardoor belangrijke trekpleisters geworden. Zowel voor de middeleeuwse pelgrim als voor de moderne toerist.

De Stevenskerk, hooggelegen op de Hundisburg, domineert het stadsbeeld van Nijmegen. De 65 meter hoge kerktoren is vanuit alle windrichtingen te zien. Vele kunstenaars begaven zich in het centrum of trokken de nabijgelegen Ooijpolder in om het religieuze hart van de oudste stad van Nederland vast te leggen. Ook de vele veranderingen die het interieur van de kerk heeft ondergaan, van katholieke naar protestantse naar oecumenische handen, zijn nauwkeurig overgeleverd.

De 30 mooiste en meest bijzondere werken op papier uit eigen collectie tonen de transformatie van de Stevenskerk van de 18e tot de 21e eeuw.

Robert Terwindt Africa I web31 augustus 2017 t/m 14 januari 2018
In oktober 2017 verschijnt op initiatief van Kunstmagazijn de publicatie ‘De handtekening van Robert Terwindt’ met bijzondere verhalen over de kunstenaar en zijn werk. Wij laten een selectie zien van zes schilderijen van Terwindt uit onze eigen collectie. Terwindt tekent en schildert vooral groot. Met kwast en penseel, zet hij ogenschijnlijk lukraak toetsen en streken neer op maagdelijke doeken, laag na laag. Zo vertelt hij zijn verhaal, die of ze nu abstract, figuratief of realistisch van aard zijn, altijd te lezen zijn.

Over Robert Terwindt
Robert Terwindt, 4 dagen geboren voordat de tweede wereldoorlog uitbrak in Nijmegen, schuwt geen enkele emotie, is -niet braaf- in zijn werk, en dat maakt dat zijn werk – niet gedateerd- is. In zijn werk is de kracht van de verbeelding in al zijn facetten aanwezig: de tijger gromt – de beer is los – de boot slaat om – vrouwen ontbloten hun borsten – verleiding – confrontatie – geweld – liefde … Kortom de hartstochtelijke wereld van de schilder Robert Terwindt die zijn stempel gedrukt  heeft op het kunstklimaat in Nijmegen en omstreken.

Tentoonstelling bij Kunstmagazijn
Zondag 8 oktober 2017 presenteert Kunstmagazijn, gevestigd in de Kanunnik Mijllinckstraat 1 in Nijmegen, unieke schilderijen en nog nooit eerder vertoonde schetsen en tekeningen van Robert Terwindt. Daarnaast is de zwijgende film ‘De Handtekening van’, gemaakt door filmmaker Els Dinnissen, te zien. Deze film toont op luchtige wijze een overzicht van al zijn werken én fragmenten van Robert Terwindt zelf.

Boekpresentatie op 28 oktober
Zaterdag 28 oktober 2017 vindt bij boekhandel Dekker van de Vegt de officiële presentatie plaats van het boek ‘De handtekening van’. Hans Peters, algemeen directeur van Dekker van de Vegt interviewt een aantal ‘hoofdrolspelers’ van het boek, zoals Jan Siebelink, Jan Jansen, Klaas Gubbels, Eugène Terwindt, Arthur Panday, Thomas Verbogt, Oscar Goedhart en Victor Vroomkoning. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het verkrijgen van inzicht in de persoon en de kunstenaar Robert Terwindt. Kunsthistoricus Frank van de Schoor analyseert zijn werk en plaatst het in een kunsthistorische context. Ook voegt hij een beknopte biografie van Robert Terwindt toe.

Afbeelding: Robert Terwindt, Africa I, 1990

Wist u dat Museum Het Valkhof namens de provincie Gelderland het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten beheert? Deze imposante archeologische collectie omvat vele honderdduizenden scherven en fragmenten afkomstig van meer dan duizend vindplaatsen in Gelderland. Daarnaast bevinden zich in de depots bijzondere objecten zoals een zo goed als ‘nieuwe’ Romeinse houten ladder, een prachtig bronzen beeldje van de godin Minerva en een zilveren haarnaald uit de vroege middeleeuwen. Er komen nog steeds nieuwe vondsten bij en worden oude vondsten herontdekt in de depots. U krijgt nu de kans om een selectie van 25 topvondsten uit het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten te bewonderen: van vuurstenen werktuigen uit de late Steentijd (ca. 12.000 voor Chr.) tot een grafplaat uit de 18de eeuw, allemaal vondsten met een bijzonder verhaal, die de rijke geschiedenis van Gelderland prachtig illustreren.

beeldje Minerva PDB small Romeinse ladder PDB
Bronzen beeldje van Minerva                          Romeinse houten ladder

Daarnaast heeft Museum Het Valkhof een uitgebreide archeologische collectie die tot de top van het Nederlandse cultuurbezit behoort. Vier eeuwen lang was Nijmegen de grootste en belangrijkste vestigingsplaats van de Romeinen in ons land. De talloze vondsten uit die tijd laten zien hoe militairen en burgers hier toen leefden.
Bewonder tijdens uw bezoek onder andere de godenpijler, de kantharos van Stevensweert, diverse Romeinse maskers en de bronzen portretkop van vermoedelijk keizer Traianus.

stef verstraaten 39A3192 web

 

Topstukken oude kunst stef verstraaten 39A2677 webTrots op het verleden van Nijmegen staat aan de basis van de collectie oude kunst en cultuurgeschiedenis van Museum Het Valkhof: het verleden van deze bijzondere oude stad aan de Waal inspireerde het stadsbestuur al in de zeventiende eeuw tot opdrachten aan verschillende kunstenaars en ook tot het aanleggen van een stedelijke verzameling ‘oudheden’.

Uit deze collectie presenteert het museum nu een ruime selectie kunst uit de zeventiende tot en met de twintigste eeuw: van de beroemde geschilderde stadsplattegrond uit 1668-1669 door Hendrik Feltman tot het gezicht op Nijmegen van Eugène Lücker, van de zeventiende-eeuwse schandton waarmee overspelige mannen door de stad moesten lopen tot de brieventas van een officier in dienst van Napoleon, van een achttiende-eeuws familieportret van een burgemeestersgezin tot een in Nijmegen gebruikte sleepkoets uit de negentiende eeuw. Ook zelden getoonde kleine sculpturen en gebruiksvoorwerpen hebben een plaats in de opstelling.

muntschat geheel webVanaf juni 2017 is in Museum Het Valkhof een unieke gouden Romeinse schat te bewonderen. De schat zal rond 460 na Chr. zijn begraven, niet lang vóór de definitieve val van het West-Romeinse rijk in 476. Detectorzoekers vonden het goud in een boomgaard in de Betuwe en seinden professionele archeologen in. Daarop volgde een kleine opgraving. Bijzonder is dat de vinders en de grondeigenaar de goudschat in langdurig bruikleen afstaan aan Museum Het Valkhof, zodat iedereen deze bijzondere vondst komende jaren kan bekijken.

De vondst
In het Gelderse Lienden (gemeente Buren) vonden detectorzoekers tussen 2012 en 2016 in totaal 31 gouden munten (solidi) uit de laat-Romeinse tijd. Zij meldden deze vondst aan archeologen van de Vrije Universiteit in Amsterdam.
In 2016 volgde daarop een kleine opgraving, waarbij de vindplaats nader werd onderzocht. Er werden graven aangetroffen uit de Midden-Bronstijd, ca. 1800 voor Chr.
De muntschat lijkt in een tijd van crisis begraven te zijn op een goed herkenbaar punt in het landschap, om later makkelijk terug te vinden. Mogelijk was die plek een toen nog zichtbare grafheuvel uit de Midden-Bronstijd.

Museum Het Valkhof heeft een uitgebreide verzameling bodemvondsten uit Nijmegen en de provincie Gelderland. Ze geven een beeld van het menselijk leven in de regio, vanaf de oude steentijd, de Romeinse tijd, middeleeuwen tot en met de 19de eeuw.

Unieke Romeinse bodemvondsten

Door hun kwaliteit en diversiteit behoren de Romeinse bodemvondsten tot de top van het Nederlandse cultuurbezit. Vier eeuwen lang was Nijmegen de grootste en belangrijkste vestigingsplaats van de Romeinen in ons land. De talloze vondsten uit die tijd laten zien hoe militairen en burgers hier toen leefden.

Hoogtepunten zijn de kalkstenen godenpijler uit het begin van de jaartelling, de gezichtshelmen uit de eerste eeuw en vele topstukken van kunstnijverheid uit Romeinse graven van de eerste tot de vierde eeuw.
Enkele unieke objecten uit de  tijd van de Romeinen zijn van buiten Nijmegen en het Gelderse rivierengebied afkomstig: de bronzen portretkop van keizer Trajanus uit Xanten, de zilveren drinkbeker (kantharos) uit Stevensweert en de bronzen schildknop uit Blerick.

Nijmeegs-Holdeurns aardewerk web

In het Gelders Archeologisch Centrum, gevestigd  aan de Museum Kamstraat 45 in Nijmegen, kunt u de permanente tentoonstelling 'Kunst van het vuur' bekijken. 

Onder de titel “Kunst van het vuur, productie van keramiek in Romeins Nijmegen” wordt voor het eerst een overzicht van de producten uit de Romeinse potten- en pannenbakkerijen van Nijmegen getoond. Dankzij bruiklenen van diverse instellingen, waaronder het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, kunnen topstukken zoals een mal voor het vormen van een Jupiterkop worden gepresenteerd. 

De Romeinen begonnen al in de tijd van keizer Augustus, kort voor begin van de jaartelling, met het vervaardigen van aardewerk in Nijmegen. In de eerste eeuw na Christus produceerden de soldaten van het 10de legioen aardewerk voor eigen gebruik en veel bouwmateriaal voor de bouw van het stenen legioenskamp op de Hunerberg. In de tweede en derde eeuw was dé centrale productieplaats van tegels en dakpannen van de hele provincie Neder-Germanië gevestigd op de De Holdeurn bij Berg en Dal. Meerdere honderdduizenden tegels en dakpannen werden hier per jaar voor de bouw van de Romeinse kampen (castella) langs de limes geproduceerd.

mal voor jupiterkop RMO web2  positief uit mal web

Openingstijden: dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00-17.00 uur. 

Bezoekadres Gelders Archeologisch Centrum:
Museum Kamstraat 45
6522 GB Nijmegen

Foto's:

Boven:              Romeins aardewerk geproduceerd in en rond Nijmegen
Onder links:      Mal voor een Jupiterkop (collectie Rijksmuseum van Oudheden Leiden)
Onder rechts:  
Positief uit mal voor een Jupiterkop