_X6G4355.jpg

random image default10

AfficheWaalbrugfeestenWimvanWoerkom

Tentoonstelling 'Kees Ivens en de Waalbrug 1905-1936' besteedt veel aandacht aan de initiatiefnemer van de bouw van de Waalbrug: Kees Ivens. Ontwerpschetsen, bouwtekeningen en foto's laten u herbeleven wat de Nijmegenaren destijds gevoeld moeten hebben: trots en hoop op betere tijden.

Lees meer...

leadbeeld als jpg klein

Tot en met 4 oktober kunt u in Museum Het Valkhof kijken naar de tentoonstelling ‘Zomerzalen’. In vier zalen staan vier kunstenaars centraal die het afgelopen jaar een speciale band hadden of hebben gekregen met Museum Het Valkhof: Titus Nolte schonk 11 panelen, begenadigd amateurfotograaf Lex Harm liet een deel van zijn vermogen aan het museum na en een ijsmachine van Woody van Amen werd gerestaureerd. Ook het vroege werk van de onlangs overleden Ad Gerritsen verdient een eigen ‘zomerzaal’. Kortom een bijzondere tentoonstelling van een bont gezelschap moderne kunstenaars met elk hun eigen, unieke signatuur.

Titus Nolte (1955)
Titus Nolte maakte elf panelen die zijn geïnspireerd op de legendarische film ‘The Spanish Earth’ van Joris Ivens. Ivens trok in 1937 voor deze film naar het front van de Spaanse burgeroorlog. De film laat authentieke beelden zien van o.a. soldaten, granaatinslagen en loopgraven. Nolte heeft stills van elf soldaten uit de film bewerkt en via schilder- en zeefdruktechniek op aluminimumplaat gezet. Deze bijzondere serie ‘Ivens Stills / Spanish Earth’ (1999) heeft hij onlangs geschonken aan Museum Het Valkhof.

Lex Harm (1957 - 2015)
Lex Harm was als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan NXP Semiconductors. Eind 2014 kreeg hij te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Vanwege zijn grote passie voor musea en kunst besloot hij een groot deel van zijn vermogen na te laten aan Museum Het Valkhof. Harm was ook een begenadigd amateurfotograaf. ‘Zomerzalen’ toont zijn fotografisch werk en een film waarin hij zijn visie op de geschiedenis van kunst vastlegde. Symbolen en een universeel begrip van schoonheid spelen hierin een belangrijke rol.

Woody van Amen (1936)
Eind jaren zestig maakt Woody van Amen een aantal installaties die zelf ijs maken. Aan één van de ‘ijsmachines’ in de verzameling van Museum Het Valkhof was een technisch mankement. Recent is het gelukt om het probleem op te lossen en dat is een mooie aanleiding om juist deze werken, aangevuld met ander werk van zijn hand, in de zomer te laten zien.

Ad Gerritsen (1940 - 2015)
In april van dit jaar overleed op 75-jarige leeftijd de Arnhemse kunstenaar Ad Gerritsen. Gerritsen liet zich inspireren door het dagelijks leven. Hij was geïnteresseerd  in menselijk gedrag en de waarneming en interpretatie daarvan door anderen. ‘Zomerzalen’ laat een selectie van vroege werken van Gerritsen zien, waarin de zomer doorschemert. De figuren nodigen uit tot eigen interpretatie.

‘Zomerzalen’ met werk van Titus Nolte, Lex Harm, Woody van Amen en Ad Gerritsen is tot en met 4 oktober te zien in Museum Het Valkhof in Nijmegen. 

zoekennaarmariken-webStap in het wonderlijke verhaal van Mariken van Nieumeghen
Stap deze zomer in het beroemde, middeleeuwse verhaal van Mariken van Nieumeghen! Hoofdpersonen zijn het goedgelovige meisje Mariken en de duivel Moenen. In de wonderlijke wereld van de kindertentoonstelling Zoeken naar Mariken lijkt het alsof je in een levensgroot prentenboek stapt, waarvan de pagina's zijn uitvergroot tot grote kijkdozen. Hier kun je doorheen lopen of kun je naar binnen gluren.

Je start in een atelier waar je schetsen van de hoofdpersonen ziet hangen. Daarna loop je via een gangenstelsel door het verhaal van Mariken. Zo sta je plotseling op de Grote Markt in Nijmegen tussen de marktkooplui die hun waren proberen te verkopen. In magische kijkdozen zie je hoe Mariken de duivel Moenen ontmoet en verliefd op hem wordt. Verder lopend bevind je je opeens in een rumoerig café in Antwerpen met heel bijzondere gasten.

Je krijgt ook een vragen- en vriendenboekje mee dat je kunt gebruiken tijdens je zoektocht naar Mariken. De laatste pagina’s van het boekje kun je thuis gebruiken als vriendenboekje waarin je vriendjes en vriendinnetjes hun persoonlijke ervaringen kunnen schrijven. Zo maak je net als Mariken je eigen boekje! Zoeken naar Mariken is ontwikkeld door ontwerper en illustrator Marga van den Heuvel en is gebaseerd op haar gelijknamige kinderboek. Het boek Zoeken naar Mariken vertelt het verhaal van Mariken van Nieumeghen in prenten. Het is een beeldreis in dagboekvorm. Met kleine handgeschreven teksten, overwegingen, schetsen en illustraties vertelt Mariken zelf haar beleving van haar wonderlijke avonturen met Moenen.

Zoeken naar Mariken is geschikt voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar. Sommige kinderen kunnen de tentoonstelling als spannend of eng ervaren.

Prentenboek Zoeken naar Mariken; idee, tekst & illustraties: Marga van den Heuvel, Nijmegen; 96 pagina’s; prijs 19,95 Euro. Verkrijgbaar in de museumwinkel van Museum Het Valkhof. Voor meer informatie over dit project kunt u kijken op www.zoekennaarmariken.wordpress.com.

Een impressie van Zoeken naar Mariken:


In Het Huis van Nijmeegse Geschiedenis is tot en met 28 augustus de expostie Duivelsdrama Mariken te zien. Klik hier voor meer informatie.

SomethingItalianKleinDe verbeelding van het rivierenlandschap

Beeldend kunstenaar Harrie Gerritz legt zich al meer dan veertig jaar toe op het weergeven van zijn favoriete landschap: het rivierenlandschap. Wolken boven boomformaties, boeren hekwerken en kerkgebouwen vormen het hoofdmotief in zijn werk. Opvallend is het uitbundige kleurgebruik, dat een zomerse sfeer oproept. Op geheel eigen wijze zet Harrie Gerritz de klassieke Hollandse landschapskunst voort. Museum Het Valkhof presenteert van 28 mei t/m 7 augustus 2011 een unieke overzichtstentoonstelling van zijn schilderijen, sculpturen en grafiek.

Het karakteristieke land van Maas en Waal, met krachtig oprijzende kerktorens, verkavelde weilanden en rivieroevers vormt al lang een belangrijke inspiratiebron voor Harrie Gerritz. Het landschap blijft hem dierbaar, maar in de loop der jaren is het vertrouwde domein steeds meer een landschap in gedachten geworden. Concrete aanknopingspunten zijn verdwenen, er is geen duidelijke herkenbaarheid meer. De kunstenaar geeft een gevoelssfeer weer, die getuigt van belevenissen en herinneringen aan een geliefde landstreek.

In de gestileerde beeldtaal van Harrie Gerritz staat de beleving van zijn favoriete landschap centraal. De contouren van een geïsoleerd kerkgebouw, een versterkte toren, een hekwerk of een boerenschuur blijven bijna zichtbaar, meestal neergezet in heldere, expressieve kleuren.

 

SculpturenKleinTegenwoordig heeft de kunstenaar genoeg aan enkele summier aangeduide horizontale en verticale lijnen, of alleen maar een paar strepen en vlakken. “Mijn werk is steeds abstracter geworden. Ik hoef niet meer naar buiten te gaan om het landschap te bekijken. Ik werk steeds meer met de herinneringen uit het landschap. In het atelier verwerk ik de tekens tot compositie, en het licht, het seizoen gaat er overheen”, aldus Harrie Gerritz..

Behalve een overzicht van zijn schilderijen, gouaches en grafiek realiseert de kunstenaar een bijzondere installatie. De nog zelden tentoongestelde - eveneens sterk door het rivierenlandschap geïnspireerde - sculpturen van Harrie Gerritz worden getoond in samenspel met de videokunst van de kunstenaars Jürgen Chill en Gunnar Sandmann. De combinatie van kunstvormen levert een symbiose van beeld en geluid op waarin natuurelementen een hoofdrol spelen.


In de overzichtstentoonstelling is ook de documentaire 'Het Thuisland van Harrie Gerritz' van Lucy Besson te zien.  

Teun_Hocks_-_227.Untitled2008Foto (=) Kunst

In de tentoonstelling Foto (=) Kunst staat de fotografie centraal waarbij de kunstenaar met een vooropgezet plan zijn werk tot stand brengt: fotografie met voorbedachten rade. De twaalf fotografen die in deze tentoonstelling exposeren, fotograferen de realiteit en gebruiken soms zelfgemaakte decors of monteren intensief met de computer. De geconstrueerde foto’s laten een imaginaire werkelijkheid zien die de fantasie sterk prikkelt.

De kunstfotografie vindt in de klassieke schilderkunst vaak een vruchtbare inspiratiebron. Net als in de schilderkunst kan deze vorm van fotografie symbolen uitdrukken, details accentueren en zelfs toevoegen. Het realistische beeld wordt getransformeerd tot een persoonlijke visie, waarin de fotograaf zijn verbeelding weergeeft. 

De formaten van de fotowerken zijn vaak imposant van afmeting. Foto’s zijn afgedrukt met behulp van hoogwaardige technieken, waardoor de uitstraling vaak oogverblindend is. In de kunstfotografie komen steeds nadrukkelijker de grote thema’s van het leven aan bod. Voorbeelden hiervan zijn: identiteit, de mens achter het masker, de overweldigende kracht van de natuur, de donkere kant van het leven en intermenselijke verhoudingen. 

JasperDeBeijerTheRivetedKingdomDe twaalf fotografen die in Museum Het Valkhof exposeren, genereren met hun werk verwondering, vervreemding, verbeeldingskracht, idylle en harmonie, allemaal karakteristieken van de ware kunst.

Deelnemende fotografen
Hans Op de Beeck, Jasper de Beijer, Dirk Braeckman, Elspeth Diederix, Uta Eisenreich, Ruud van Empel, Teun Hocks, Ellen Kooi, Paul Kooiker, Wouter van Riessen, Margriet Smulders, Marjan Teeuwen.

Op 27 februari is de tentoonstelling geopend door F. Starik, schrijver, dichter en kunstenaar. U kunt hier zijn openingsspeech lezen.

Afbeelding home page: Wouter van Riessen, Zelfportret met zwarte hoed, 2004. Afbeeldingen deze pagina: Teun Hocks, Untitled, 2008 en Jasper de Beijer, The riveted kingdom, 2007.

 

CollectieOttemaKingmadetailFascinatie voor decoratie
Ornamentprenten uit de collectie van Nanne Ottema

Ornamentprenten zijn prenten die ontwerpen tonen voor de vormgeving en decoratie van textiel, kunstnijverheidsobjecten en het interieur van gebouwen. De Friese notaris Nanne Ottema (1874-1955) bracht aan het einde van de 19de eeuw een belangrijke verzameling bijeen op het gebied van de kunstnijverheid. Vanuit zijn interesse voor het interieur verzamelde Ottema zo’n 3.000 ornamentenprenten van verschillende Europese kunstenaars uit de periode 1550-1900. Een selectie van deze collectie is te zien in het prentenkabinet.

De naam ‘ornamentprent’ stamt uit de tweede helft van de 19de eeuw. Vanaf die tijd wordt dit type prent, dat al sinds de 15de eeuw vervaardigd werd, als een aparte groep verzameld en bestudeerd. De naam is echter misleidend omdat onder deze noemer veel meer dan alleen prenten met ornament schuilgaan. Tot de ornamentprenten worden vrijwel alle prenten gerekend die ontwerpen tonen voor de vormgeving en decoratie van textilia, kunstnijverheidsobjecten, het interieur en exterieur van gebouwen. Zij vormen daarom een fantastische bron van informatie en inspiratie voor allerlei historici, kunstenaars en verzamelaars. Vaak zijn ook de prenten zelf ware kunststukjes die de moeite van het bewonderen meer dan waard zijn.

Na de dood van Nanne Ottema leidde zijn verzameling ornamentprenten lange tijd een slapend bestaan, totdat zij een aantal jaar geleden in de kelders van Museum Het Princessehof in Leeuwarden herontdekt werden. In het kader van de in 2005 aangestelde bijzondere leerstoel Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid vanwege de Ottema-Kingma Stichting, werd deze verzameling aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gedurende een aantal jaar bestudeerd en gedocumenteerd. Als bekroning van deze samenwerking kan Museum Het Valkhof een klein deel van de schatten uit Ottema’s verzameling nu met trots aan het publiek tonen.

GeorgeHendrikBreitnerMeisjeInWitteKimono1894_500kbMythen van het Atelier

Velen hebben een romantisch beeld van het atelier: de kunstenaar is een eenzaam genie en zijn atelier het laboratorium voor zijn creatieve geest. Dit imago stamt grotendeels uit de 19de eeuw toen kunstenaars op maatschappelijke en technische veranderingen reageerden door zichzelf en hun werk te presenteren als uitzonderlijk en verheven. De tentoonstelling Mythen van het Atelier geeft een intrigerend inzicht in de werkplaatsen van bekende 19de eeuwse kunstenaars als Breitner en Koekkoek.

Hun ateliers werden daarbij op grote schaal gebruikt om het publiek van hun imago te overtuigen. Sommige schilders portretteerden zichzelf als losbandige bohemiens in kale zolderateliers om te benadrukken hoe zij slechts leefden voor de kunst. Anderen bouwden hun ateliers om tot ware kunstenaarspaleizen vol fraaie antiquiteiten, waarin zij hun rijke klanten passend konden ontvangen.

De tentoonstelling ontrafelt hoe deze mythen rondom het schildersatelier tot stand zijn gekomen. Aan de hand van schilderijen, tekeningen en foto’s uit binnen- en buitenland van meesters als Breitner, Israëls en Toorop onthult Museum Het Valkhof de geheimen van befaamde 19de eeuwse ateliers.

Modellen werden niet alleen geschilderd, maar werden soms ook gefotografeerd. George Hendrik Breitner gebruikte als voorbeeld voor zijn beroemde ‘Meisje in witte kimono’ (1894) door hem zelf gemaakte foto’s van zijn favoriete model Geesje Kwak.

IsaacIsraels-LionCachetDijsselhofNieuwenhuisOp de tentoonstelling zullen verschillende authentieke kunstenaarsmaterialen te zien zijn. Ook is het spectaculair ingerichte atelier van historieschilder Bisschop gereconstrueerd. Aan de inrichting van de ateliers van die periode is te zien dat het atelier naast werkplaats ook een ontmoetings- en marktplaats was.

Museum Het Valkhof besteedt in de tentoonstelling Mythen van het Atelier extra aandacht aan kunstenaars die in Nijmegen en omgeving woonden en werkten, waaronder Hendrik Hoogers, Barend Cornelis Koekkoek en Jan Toorop.

Activiteiten
Er zijn diverse activiteiten geprogrammeerd rondom Mythen van het Atelier. Op zondagmiddag 27 februari 2011 zijn er de lezingen: ‘Hoe positioneerde de kunstenaar zich in de 19de eeuw?’ en ‘Koekkoek en de verbeelding van het landschap’. Tijdens de meivakantie zijn er rondleidingen en schilderworkshops.

Publicatie
De tentoonstelling wordt georganiseerd naar aanleiding van het verschijnen van de publicatie Mythen van het Atelier van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie onder redactie van Mayken Jonkman en Eva Geudeker, prijs 35,00 Euro in de museumwinkel.

Mythen van het Atelier is een samenwerking van Teylers Museum, het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie en Museum Het Valkhof.

Kijk voor meer informatie op: www.mythenvanhetatelier.nl

In onderstaand filmpje vertelt conservator Marja Begheyn over deze bijzondere tentoonstelling:

Mikhail_Karasik_-_Het_paleis_van_de_Sovjets_-1-_2006Onder druk van de tijd
Kunstenaarsboeken uit Sint Petersburg

 

Verleidelijk fraai en meedogenloos qua observatie. Dat is de kracht van het werk van de Russische beeldende kunstenaar Mikhail Karasik (Leningrad, 1953). Museum Het Valkhof presenteert van 13 november 2010 t/m 23 januari 2011 een overzichtstentoonstelling van de uiteenlopende druksels, grafiekbladen, plaatmateriaal, tijdschriften en boeken van zijn hand. Ruim 80 kunstenaarsboeken heeft deze Russische kunstenaargraficus inmiddels op zijn naam staan.

Zoals wel vaker bij Russische kunstenaars, opgegroeid tijdens het Sovjet-tijdperk, klinkt er in zijn werk een echo door van westerse kunststromingen zoals het surrealisme. Deze invloeden zijn vaak op inventieve wijze vervlochten met zijn eigen kunstopvattingen. Opmerkelijk bij Karasik is de persoonlijke fascinatie voor anti-academische richtingen als fluxus en pop art. In West-Europa is bij deze tendensen vaak sprake van een nihilistische en maatschappijkritische houding. Consumptiecultuur en iconen worden vaak met een ondertoon van cynisme verbeeld. De kracht van deze kunstenaar is dat zijn werk zowel verleidelijk fraai als meedogenloos observerend is.

Mikhail_Karasik_-_Het_paleis_van_de_Sovjets_-_7_-_2006Als tegenpool voor de onbuigzaamheid van vadertje Stalin exploreert Karasik de laatste jaren een fantasiewereld waarin de Sovjet-megalomie een wonderlijke symbiose vormt met geestelijke beweeglijkheid en artistieke vrijheid. Met scherpzinnige associaties zijn het briljante voorstellingen om naar te kijken. Geoefend en vingervlug tovert hij beelden van misleiding en bedrieglijke verrukking die ons meenemen naar uitvoeringen die zowel in stem als in gebaar dramatisch en spectaculair zijn.

De tentoonstelling is door Mikhail Karasik zelf vormgegeven als een installatie.

Bij de tentoonstelling verschijnt de catalogus Mikhail Karasik, redactie Serge Stommels en Albert Lemmens, 175 pagina’s, prijs 34,95 Euro in de museumwinkel.

Berend_Strik_NasreenMay I Show You My Pictures?

Reisimpressies, familiefoto’s, souvenirs, iconen uit de kunstgeschiedenis, katholiek erfgoed, popmuziek en futuristische fantasieën. Een greep uit de inspiratiebronnen van Berend Strik (Nijmegen, 1960). Al meer dan twintig jaar maakt hij furore met borduursels van felgekleurde garens verwerkt op foto’s, die de toeschouwer verleiden en manipuleren. Beren Strik richt zich niet slechts op één medium, maar opereert op verschillende terreinen aan de rand van de beeldende kunst, waarbij borduurkunst, applicaties en collages een fascinerend totaalbeeld opleveren. Met zijn werken creëert hij een ogenschijnlijk aangename ambiance. Tegelijk manipuleert hij alledaagse taferelen door als scherp waarnemer maatschappelijke en politieke componenten onderhuids in het beeld te schuiven. Berend Strik maakt op effectieve wijze gebruik van de technieken van de schilderkunst zoals lichtwerking, compositie en kleurtoepassing. De techniek is arbeidsintensief en wordt met perfectionisme uitgevoerd.

Berend Strik is opgegroeid in Nijmegen. In zijn jeugd heeft hij talrijke ervaringen opgedaan, die als herinneringsbeelden een rijk reservoir opleveren. Het terughalen en reconstrueren van zijn Nijmeegse jeugd- en familieherinneringen ervaart Berend Strik als een soort persoonlijk archeologisch onderzoek. Hij graaft in zijn verleden: ‘Nijmegen revisited’. Voor de kunstenaar voelt het als een reis in de tijd.

Geregeld onderneemt Berend Strik verre reizen naar onder meer Afrika en het Midden-Oosten. Hij staat daarbij open voor onvoorziene gebeurtenissen die zijn pad kruisen. Door het aan de orde stellen van politiek gerelateerde thema’s, zoals ontwikkelingshulp in Afrika en nederzettingenpolitiek in het Midden-Oosten krijgen de kunstwerken, die Berend Strik ontleent aan zijn reizen, onbetwist een actuele relevantie.

berend_strik_05bijgesnedenNaast de foto’s heeft Berend Strik speciaal voor de tentoonstelling twee installaties uitgevoerd; een zaal met behang van varkenssnuiten die de bezoekers aankijken en een ‘familiezaal’ waarin hij terugblikt op zijn jeugdherinneringen aan zijn familie en de stad Nijmegen.

Ook wordt de film ‘Met zachte hand, portret Berend Strik’ van Els Dinnissen getoond. Een speelse en indringende documentaire over de veelzijdige kunstenaar Berend Strik. Zijn kunstuitingen worden in beelden gevangen en becommentarieerd door diverse kenners van het werk. Een kijkje in de keuken van zijn atelier, waar Berend Strik met zijn medewerksters het werk uitvoert. 'Met zachte hand, portret Berend Strik', regie: Els Dinnissen, 2010, Nederlands en Engels gesproken, Nederlands ondertiteld, 30 min. Prijs 25 Euro in de museumwinkel.

Bij de tentoonstelling verschijnt de publicatie Berend Strik - May I Show You My Pictures?, redactie Renée Borgonjen met tekstbijdragen van Frank van de Schoor, Antje von Graevenitz en Renée Borgonjen, 64 pagina’s, prijs 17,50 Euro.

Meer informatie over het werk van Berend Strik vindt u op www.berendstrik.nl.

Recensies

De Volkskrant
'Zo weeft Strik met zijn borduursels, en met de combinatie van persoonlijke, westerse en wereldgeschiedenis, een betoverend en optimistisch beeldenweb van de wereld waarin wij leven, en waartoe ieder van ons zich op eigen wijze kan verhouden.'

Oog
'Hij geeft aan elk beeld iets eigens mee dat werkt als een persoonlijke herinnering. Dat levert soms heel poëtische beelden op.'

alogo-o-fortuna3“O Fortuna!”
Biënnale Gelderland 2010: manifestatie kunst, design en wetenschap

Op 9 oktober 2010 opent Museum Het Valkhof de zevende editie van de biënnale Gelderland “O Fortuna!” met een overzichtstentoonstelling van actuele beeldende kunst, mode en design. Verspreid over diverse locaties in de provincie zullen de tentoonstellingen bestaan uit werken van 33 hedendaagse Gelderse kunstenaars uit allerlei disciplines. Als curator is deze keer Tiziana Nespoli aangetrokken, een conceptueel denker, tentoonstellingsmaker en schrijver. Haar uitgangspunt voor deze biënnale, het toeval, biedt ook bezoekers de gelegenheid om toevallige dwarsverbanden te leggen.


Fortuna
, de personificatie van het toeval, geeft haar naam niet toevallig aan deze manifestatie. Tiziana Nespoli maakte het toeval tot haar thema en zocht gericht naar kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers, dichters en dansers die het toeval omarmen of ermee experimenteren. Kunstenaars die het toeval juist wel of juist niet een rol in hun werk laten spelen. Wat is het toeval? Wanneer wordt iets toevallig? Speelt het een rol in het maakproces? En wat gebeurt er als je het onverwachte verheft tot uitgangspunt?

Wordt de mens de homo ludens die speelt met het toeval dat zich aandient? Voor zowel kunstenaars als toeschouwers beweegt het toeval zich binnen een breed spectrum van persoonlijke denkkaders, associaties en gebeurtenissen. Zo leidt het toeval ons in deze biënnale bedoeld of onbedoeld tot nieuwe gedachten, verbeeldingen en nieuwe vragen.

De hoofdlocaties van “O Fortuna!” zijn de projectruimte van Museum Het Valkhof en het Centrum Beeldende Kunst Nijmegen. Daarnaast heeft ook de NS haar stations op het traject Ede-Wageningen / Nijmegen opengesteld voor de deelnemende kunstenaars, zodat reizigers per toeval en soms op ludieke wijze met kunstwerken kunnen worden geconfronteerd. Ook in de expositieruimte van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem komt een kleine groepspresentatie.

Geselecteerde kunstenaars / ontwerpers
Arno Arts, Jos Buivenga, Lobke Burgers, Peter van der Gulden, Imme van der Haak, Rosemin Hendriks, Bruno van Hooijdonk, Jeroen Huisman, Peter Jordaan, Floris Kaayk, Gerard Koek, Mark Kramer, Marcel Kronenburg, Mirjam Kuitenbrouwer, Malousebastiaan, O.K. Parking, De Realisten, Hellen van Rees, Roland Schimmel, Lique Schoot, studio026, Andrea Stultiëns, Suze May Sho, Jerome Symons, Simon van Til, Levi van Veluw, Rob Verwer, Lisa Vieten, Lisa Vlamings, Jan Vos, Juliëtte Warmenhoven, Albert Van Der Weide, F.E. van der Weide

Beeld homepage: Hellen van Rees, 'Floating Figures', fotoshoot modeontwerp, foto: Meinke ten Have.

Meer informatie vindt u op www.biennalegelderland.nl.

Welkom bij Museum Het Valkhof

Museum Het Valkhof
Radboud Universiteit