721T2699.jpg

random image default10

 

Martial Raysse - portrait de Mme RaysseMuseum Het Valkhof heeft één van de grootste Nederlandse Pop Art collecties in ons land. In 2003 toonde het museum een overzichtstentoonstelling van Pop Art in Nederland. De collectie is de afgelopen jaren substantieel gegroeid met een meer internationale oriëntatie. Nu is het tijd om breder te kijken. Daarom presenteerde het museum van 8 september 2012 t/m 6 januari 2013 de tentoonstelling Pop Art in Europa. De tentoonstelling toonde een ruime selectie van unieke kunstwerken uit onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal en België waarvan sommige voor het eerst te zien waren in Nederland.

Europese Pop Art werd tot voorkort vrijwel altijd belicht in de schaduw van of naast de Amerikaanse Pop Art. Met de toenemende aandacht voor Pop Art in de afgelopen jaren valt op dat het besef van het belang van de Europese Pop Art lijkt te groeien. Nu ontstaat een groter bewustzijn van de waarde van Pop Art in Europa als zelfstandige stroming met een stilistisch en inhoudelijk geheel eigen ontwikkeling.

De tentoonstelling Pop Art in Europa werd ruimtelijk vormgegeven door ontwerper én ervaringsdeskundige op het gebied van Pop Art én de jaren '60 Swip Stolk, met wie Museum Het Valkhof in 2009 al eerder succesvol samenwerkte in de tentoonstelling Jan Jansen & Swip Stolk. Swip Stolk ontwierp ook de tweetalige publicatie Pop Art in Europa, die in samenwerking met uitgeverij WBooks verscheen.

Ter introductie op de tentoonstelling werd de documentaire ‘It’s In The Air’ - Seven Artists in the Age of Pop Art, van onafhankelijk filmmaakster Els Dinnissen getoond, waarin diepte-interviews met nog in leven zijnde Pop Art-kunstenaars te zien zijn.