noord-zijde.jpg

random image default10

Spotprent Napoleon web

In deze kleine presentatie in het prentenkabinet wordt de reputatie van de roemruchte Franse keizer Napoleon onder de loep genomen. Penningen en prenten laten zien hoe hij zowel werd verheerlijkt als bespot.

Sterk staaltje propaganda
Het vastleggen van belangrijke gebeurtenissen of personen op gedenkpenningen was niets nieuws in de tijd van Napoleon. Koninklijke voorgangers lieten zichzelf en hun daden al vereeuwigen sinds de renaissance. Napoleon was echter wel van de eersten van niet-koninklijke afkomst die het medium op zo’n grote schaal inzette als propagandamiddel. Zijn aanzien en politieke mogelijkheden namen toe mede dankzij de vakkundige medailleurs van Frankrijk en Italië.

Spot
Het verspreiden van penningen als propagandamiddel was echter niet alleen de strategie van Napoleon. Ook zijn Europese tegenstanders lieten penningen slaan, waarbij er genadeloos de spot met hem werd gedreven. Ook prenten waren een geliefd medium om Napoleon op de hak te nemen.

‘Eer en spot’ laat u in vogelvlucht zowel de hoogte- als de dieptepunten in het leven van Napoleon zien.