_X6G4355.jpg

random image default10

Mikhail_Karasik_-_Het_paleis_van_de_Sovjets_-1-_2006Onder druk van de tijd
Kunstenaarsboeken uit Sint Petersburg

 

Verleidelijk fraai en meedogenloos qua observatie. Dat is de kracht van het werk van de Russische beeldende kunstenaar Mikhail Karasik (Leningrad, 1953). Museum Het Valkhof presenteert van 13 november 2010 t/m 23 januari 2011 een overzichtstentoonstelling van de uiteenlopende druksels, grafiekbladen, plaatmateriaal, tijdschriften en boeken van zijn hand. Ruim 80 kunstenaarsboeken heeft deze Russische kunstenaargraficus inmiddels op zijn naam staan.

Zoals wel vaker bij Russische kunstenaars, opgegroeid tijdens het Sovjet-tijdperk, klinkt er in zijn werk een echo door van westerse kunststromingen zoals het surrealisme. Deze invloeden zijn vaak op inventieve wijze vervlochten met zijn eigen kunstopvattingen. Opmerkelijk bij Karasik is de persoonlijke fascinatie voor anti-academische richtingen als fluxus en pop art. In West-Europa is bij deze tendensen vaak sprake van een nihilistische en maatschappijkritische houding. Consumptiecultuur en iconen worden vaak met een ondertoon van cynisme verbeeld. De kracht van deze kunstenaar is dat zijn werk zowel verleidelijk fraai als meedogenloos observerend is.

Mikhail_Karasik_-_Het_paleis_van_de_Sovjets_-_7_-_2006Als tegenpool voor de onbuigzaamheid van vadertje Stalin exploreert Karasik de laatste jaren een fantasiewereld waarin de Sovjet-megalomie een wonderlijke symbiose vormt met geestelijke beweeglijkheid en artistieke vrijheid. Met scherpzinnige associaties zijn het briljante voorstellingen om naar te kijken. Geoefend en vingervlug tovert hij beelden van misleiding en bedrieglijke verrukking die ons meenemen naar uitvoeringen die zowel in stem als in gebaar dramatisch en spectaculair zijn.

De tentoonstelling is door Mikhail Karasik zelf vormgegeven als een installatie.

Bij de tentoonstelling verschijnt de catalogus Mikhail Karasik, redactie Serge Stommels en Albert Lemmens, 175 pagina’s, prijs 34,95 Euro in de museumwinkel.