DSC_0905a.jpg

random image default10

CollectieOttemaKingmadetailFascinatie voor decoratie
Ornamentprenten uit de collectie van Nanne Ottema

Ornamentprenten zijn prenten die ontwerpen tonen voor de vormgeving en decoratie van textiel, kunstnijverheidsobjecten en het interieur van gebouwen. De Friese notaris Nanne Ottema (1874-1955) bracht aan het einde van de 19de eeuw een belangrijke verzameling bijeen op het gebied van de kunstnijverheid. Vanuit zijn interesse voor het interieur verzamelde Ottema zo’n 3.000 ornamentenprenten van verschillende Europese kunstenaars uit de periode 1550-1900. Een selectie van deze collectie is te zien in het prentenkabinet.

De naam ‘ornamentprent’ stamt uit de tweede helft van de 19de eeuw. Vanaf die tijd wordt dit type prent, dat al sinds de 15de eeuw vervaardigd werd, als een aparte groep verzameld en bestudeerd. De naam is echter misleidend omdat onder deze noemer veel meer dan alleen prenten met ornament schuilgaan. Tot de ornamentprenten worden vrijwel alle prenten gerekend die ontwerpen tonen voor de vormgeving en decoratie van textilia, kunstnijverheidsobjecten, het interieur en exterieur van gebouwen. Zij vormen daarom een fantastische bron van informatie en inspiratie voor allerlei historici, kunstenaars en verzamelaars. Vaak zijn ook de prenten zelf ware kunststukjes die de moeite van het bewonderen meer dan waard zijn.

Na de dood van Nanne Ottema leidde zijn verzameling ornamentprenten lange tijd een slapend bestaan, totdat zij een aantal jaar geleden in de kelders van Museum Het Princessehof in Leeuwarden herontdekt werden. In het kader van de in 2005 aangestelde bijzondere leerstoel Toegepaste Kunsten en Kunstnijverheid vanwege de Ottema-Kingma Stichting, werd deze verzameling aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gedurende een aantal jaar bestudeerd en gedocumenteerd. Als bekroning van deze samenwerking kan Museum Het Valkhof een klein deel van de schatten uit Ottema’s verzameling nu met trots aan het publiek tonen.