721T2771.jpg

random image default10

Kastje_Atlas_van_Druijnen_albums                                                  

Museum Het Valkhof bezit een kastje met een bijzondere inhoud. In zeventien grote platenalbums zijn meer dan 3.000 prenten verzameld. Samen geven ze een beeld van de geschiedenis van Nederland. De prenten zijn bijeengebracht door de Nijmeegse wijnhandelaar Jan Willem van Druijnen (1790-1854) en zijn zoon Gerrit (1825-1876). Ze volgen in hun verzameling de Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar, die in de achttiende eeuw de geschiedenis van Nederland vanaf de Germanen tot in zijn eigen tijd beschreef. Vanaf 18 november kunt u een mooie selectie van deze prenten bezichtigen in de tentoonstelling ‘Geschiedenis in beeld:
Atlas Van Druijnen’.
Tot en met 29 januari is deze te zien
in het prentenkabinet van Museum Het Valkhof.

Afbeelding rechts: Kastje met de Atlas Van Druijnen, collectie Museum Het Valkhof.

Vader en zoon Van Druijnen hebben afbeeldingen gezocht bij de opvallendste momenten in dit meer dan twintig delen tellende werk. En vervolgens hebben ze de geschiedenis doorgetrokken tot in hun eigen tijd. De gekozen prenten geven een mooi beeld van de brede verzameling van Van Druijnen. We volgen met hen de geschiedenis van Nederland: de eerste prent geeft een beeld van het leven bij de Bataven (in de achttiende eeuw gefantaseerd door Cornelis Pronk) en via onder meer een lansdrager van Hendrick Goltzius (1558-1617) en een vuurwerkprent van
Romeyn de Hooghe (1645-1708) komen we uit bij een pamflet over de heldendood van Jan van Speijk in 1831.

Kroniek over Nijmegen
Vader en zoon Van Druijnen zijn niet alleen verzamelaar van prenten, maar ook van wetenswaardigheden over het leven in Nijmegen. Jan Willem van Druijnen start in 1819 met het optekenen van de bijzondere gebeurtenissen in zijn stad. Hij staat hiermee in een traditie, die in de zestiende eeuw is gestart door vader en zoon Johannes Smetius. Wanneer Jan Willem in 1854 overlijdt, neemt zoon Gerrit het bijhouden van de kroniek over  en zet dit voort tot in 1859.

Vanuit het Regionaal Archief Nijmegen naar Museum Het Valkhof
Het handschrift van deze kroniek wordt bewaard in het Regionaal Archief Nijmegen en is nu ook in de tentoonstelling van Museum Het Valkhof te zien. De tekst is bezorgd en ingeleid door A. Bosch, A.E.M. Janssen en A.T.S. Wolters-van der Werff  en verschijnt op 17 november onder de titel: Leven aan de Waal of Vervolg der Kronijk van Nijmegen 1819-1854 (Uitgeverij Vantilt, 2011).

De tentoonstelling ‘Geschiedenis in beeld: Atlas Van Druijnen’ is van 18 november tot en met 29 januari 2012 te bezichtigen in het prentenkabinet van Museum Het Valkhof.

Moord_op_Willem_van_Oranje                                                                        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albumblad uit de Atlas Van Druijnen met
verdubbelde prenten over de moord op Willem Van Oranje,
collectie Museum Het Valkhof.