Tickets
Oude Kunst Museum Het Valkhof

Bruikleenverkeer

  1. Bruikleenverkeer

Bruikleenverkeer

Valkhof Museum leent regelmatig werken uit aan musea en instellingen voor permanente en tijdelijke tentoonstellingen of voor onderzoek.

Aanvraag
De aanvraag dient per brief aan de directeur van Valkhof Museum te worden gestuurd. Bij een bruikleenverzoek hoort een administratief traject. Het is daarom van belang het verzoek minimaal 3 maanden voor het begin van de tentoonstelling of het onderzoek in te dienen. 

U gaat akkoord met onze algemene bruikleenvoorwaarden

Bij elke aanvraag dient u de volgende informatie aan te leveren:
· Contactgegevens aanvrager
· Gegevens tentoonstelling/onderzoek, titel, data, korte omschrijving
· Objectlijst aangevraagde objecten met inventarisnummers
· Een facility report van het museum of de instelling

Indien geen facility report aanwezig is of informatie ontbreekt:
· De locatie(s) van de bruikleen (plattegrond, foto’s)
· Detail informatie over vitrine(s) (afsluitbaar etc.)
· Detail informatie over wijze van presenteren
· Veiligheidsmaatregelen (inbraak, brand etc.)
· Klimaatgegevens

Na uw aanvraag
Binnen een maand na ontvangst van uw aanvraag krijgt u informatie over het al dan niet verstrekken van het bruikleen. Ook ontvangt u eventueel extra eisen omtrent transport en verzekering, klimaat en veiligheid en art-handling. Daarnaast geven we, indien van toepassing, een opgave van te verwachten kosten.

Annuleringen dienen schriftelijk gemeld te worden. De reeds gemaakte kosten worden bij de aanvrager in rekening gebracht.

Bruikleenaanvragen kunt u richten aan:
Valkhof Museum
t.a.v. mevrouw Hedwig Saam, directeur
Postbus 1474
6501 BL Nijmegen

Met vragen over bruiklenen betreffende archeologie kunt u contact opnemen met Marijne Magnée-Nentjes, m.magnee-nentjes@valkhofmuseum.nl of +31 (0)24 240 22 67.

Met vragen over bruiklenen betreffende kunsten kunt u contact opnemen met Tosca Philipsen t.philipsen@valkhofmuseum.nl of +31 (0)24 240 22 32.

Met vragen over bruiklenen betreffende Archeologisch Depot Gelderland kunt u contact opnemen met dr. Tess Doorewaard t.doorewaard@valkhofmuseum.nl

Fotomateriaal ten behoeve van de tentoonstelling dient apart te worden aangevraagd. 

Valkhof Museum onderschrijft de Uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland van de Museumvereniging. 

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.

Terug naar vorige Pas de cookie instellingen aan naar jouw voorkeur.