Tickets

Archeologische vondsten Museum Kam

Terug naar het overzicht · Nieuws ·

Sporen van Romeinse begraafplaats en militaire stad blootgelegd rond Museum Kam in Nijmegen

In de tuin van het Nijmeegse Museum Kam zijn tijdens een archeologische opgraving sporen gevonden van een Romeinse begraafplaats uit 10-70 na Christus. Ook zijn er sporen gevonden van de militaire stad rond het kamp van het 10e legioen uit 71-105 na Christus. Dit legioen werd opgericht door Julius Caesar en is de bekendste militaire basiseenheid van het Romeinse leger van Nederland. De opgraving is uitgevoerd door archeologisch adviesbureau RAAP in opdracht van provincie Gelderland.

Renovatie museum Kam
De archeologische opgraving is nodig vanwege de renovatie van het museumgebouw. Wij zijn sinds 1987 eigenaar van het gebouw en laten het museum renoveren. Hierbij laten we het bestaande gebouw aanpassen aan de duurzame eisen van deze tijd. Daarnaast komt er een nieuw entreegebouw en wordt de tuin opnieuw ingericht. Vanwege belangrijke Romeinse sporen en vondsten in de bodem maakt het museumterrein deel uit van de archeologische bufferzone die hoort bij de nominatie voor UNESCO werelderfgoed van de Limes op de Hunerberg.

Onverwachte rijkgevulde grafkuilen
Sinds 1883 is bekend dat op het terrein van het museum een Romeins grafveld lag. Toen de oprichter van het museum het stuk grond in 1904 kocht, liet hij de bodem doorgraven en voegde de inhoud van de graven toe aan zijn verzameling. De verrassing was dan ook groot toen  bleek dat in de voortuin van Museum Kam nog niet alles was opgegraven en 5 intacte Romeinse graven werden gevonden. In een van de grafkuilen stonden maar liefst 12 stukken aardewerk, waarvan de grootste pot is gebruikt als urn. Verder waren er een olielamp, 3 borden, 2 bakjes, 3 kruiken en 2 bekers. “De vondsten zijn, misschien wel boven verwachting, interessant. Ze vormen een welkome aanvulling op ons beeld van Romeins Nijmegen in het algemeen en op dat van het grafveld op de Hunerberg en de canabae legionis in het bijzonder”, vertelt Erik Verhelst, senior projectleider RAAP archeologisch adviesbureau.

Een godenbeeldje in een militaire stad
De recente opgravingen hebben ook veel sporen van bewoning en vondsten opgeleverd van een militaire stad. Die hoorde bij het kamp van het Legio X Gemina, het 10e legioen van Julius Caesar. Er zijn onder andere sporen gevonden van een langgerekt gebouw, dat gebouwd was van hout en leem. Een extra bijzondere vondst is een bronzen kopje van een godenbeeldje. Ook dit komt waarschijnlijk uit de tijd van het 10e legioen. Het gaat om een inheemse god die door de Romeinen gelijkgesteld werd aan Mercurius, de god van de handel en het reizen. Voorstellingen van dergelijke Romeinse interpretaties van inheemse goden zijn uiterst zeldzaam. Alle vondsten van de opgraving worden in de komende tijd onderzocht en zijn nog niet tentoongesteld.

Foto's: RAAP archeologisch adviesbureau

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar u blijft anoniem.

Terug naar vorige Pas de cookie instellingen aan naar jouw voorkeur.